HELSENORGE

Intrathecal behandling av kreftsmerter, langvarige smerter og spasmer

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte, OUS, inviterer til symposium om intrathecal behandling av kreftsmerter, langvarige smerter og spasmer.  Symposiet er gratis og åpent for alle interesserte. Deltakelse på Zoom er også mulig. 

Når
11. oktober 2022, 14.00–17.30
Varighet
3 timer og 30 minutter
Type arrangement
Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell
For hvem
Fagfolk, Helsepersonell, Leger, Leger i spesialisering, Media, Pasienter
Hvor
Rikshospitalet. Store auditorium i vestibylen
Arrangør
Dette møtet arrangeres av OUS, Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte i samarbeid med Medtronic, i tråd med gjeldende avtale mellom Helse Sør-Øst og LFH –Bransjefioreningen for helse- og velferdsteknologi.
Lenke til påmelding
Kurset krever ikke henvisning


Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte, OUS, har sammen med Medtronic  gleden av å invitere til dette  symposiet.  

Symposiet er gratis og åpent for alle interesserte.  Enkel bevertning før og under seminaret.

Deltakelse på Zoom er også mulig. (via påmelding)​  


Last ned programmet som PDF her

Bilde av Dr Dupoiron

ECMT: Dr. Denis Duporoin


Dr Dupoiron har mangeårig erfaring med intrathecal behandlig av vanskelige smertetilstander  hos kreftpasienter. Han har en rekke publikasjoner om temaet og har vært med å lage kliniske retningslinjer  innenfor fagområdet.

Dette  møtet arrangeres av OUS , nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte i samarbeid med Medtronic, i tråd med gjeldende avtale mellom Helse Sør-Øst og LFH –Bransjefioreningen for helse- og velferdsteknologi..​