Nasjonalt møte 2018

Neste nasjonale møte i regi av NaKoNev arrangeres i Oslo 15. november.

nasjonal samling
 

​​Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter har siden tjenesten ble etablert arrangert et årlig heldagsmøte om nevropatiske smerter.

Konferansens hovedtema vil i 2018 være «Sentral sensitisering». Vi jobber for tiden med å spikre program og invitere aktuelle nasjonale og internasjonale forelesere.

Aktuelle forelesningstemaer

  • Nevropatisk smerte og inflammasjon
  • Sentral kognitiv sensitisering
  • Sentrale nevropatiske smerter

Tid: 15. november 2018, kl. 09.00-15.00.
Sted: Store auditorium, Bygg 6 - Ullevål, Oslo universitetssykehus

Møtet er rettet mot legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell med nevropatisk smerte som arbeidsfelt. Brukerrepresentanter fra pasientforeninger er også velkomne til å delta!

Deltakelse koster 200 kroner, og kan kombineres med regional smertesamling i ReKS som arrangeres 16. november. Prisen for å delta på begge seminarene er 350 kroner.

Mer informasjon om program og påmelding kommer snart!