Nasjonalt møte - sett av datoen!

Neste nasjonale møte om nevropatiske smerter blir torsdag 15. november. Sett av datoen allerede nå!

​Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter har siden tjenesten ble etablert arrangert et årlig heldagsmøte om nevropatiske smerter.

Konferansens hovedtema vil i 2018 være «Sentral sensitisering». Vi jobber for tiden med å spikre program og invitere aktuelle nasjonale og internasjonale forelesere. 
 
Aktuelle forelesningstemaer:

  • Nevropatisk smerte og inflammasjon
  • Sentral kognitiv sensitisering
  • Sentrale nevropatiske smerter

Tid: 15. november 2018, kl. 09.00-15.00.
Sted: Oslo (nærmere beskrivelse kommer)
 
Konferansen er åpen for legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, annet helsepersonell og pasientrepresentanter med nevropatiske smerter som interesseområde.

Mer informasjon om program og påmeldingsskjema kommer!