HELSENORGE

Ekspertrådsrepresentant i Avisa Nordland

Erfaringskonsulent Monika Sørensen fra Ekspertrådet til Napp, har skrevet et  leserinnlegg i Avisen Nordland som omhandler et svik mot de som trenger hjelp innen psykisk helse.

​I forbindelse med at det er to år siden nedleggelsen av traume avdelingen i Bodø, har Erfaringskonsulent Monica Sørensen skrevet et leserinnlegg i Avisen Nordland om sviket de som trenger hjelp innen psykisk helse føler på kroppen.
 

 
Bildet: faksimile fra an.no.
 
I nettutgaven av Avisen Nordland, kan vi lese leserinnlegget til Monica. Det er sterke ord, som gir et lite innblikk i sviket, som denne pasientgruppen føler etter nedleggelsen av Traumeavdelingen i Bodø for to år siden.
 
Det er utrolig sterkt å lese hvor tungt og tøft det er for pasienter innen personlighetsforstyrrelser, som ikke lenger har et tilbud. Håpet og lyset, har forsvunnet for denne sårbare pasientgruppen i Nord. Dette er en viktig sak, fordi den rammer så mange som har det tøft. Napp er stolt over å ha en representant som står på for å fremme ønsket om riktig og god behandling i Nord.
 
Ekspertrådsmedlemmene til Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (Napp), er flotte ressurser som på hver sin side jobber med å sette fokus på bruker perspektivet innen mental helse. Napp jobber med å definere hvor det Norske helsevesenet kan lære av brukere og tidligere brukere. Dette er en flott gruppe, som har ulike erfaringer å dele med det Norske helsevesenet. Dette er en pasientgruppe, som trenger sterke stemmer for å bli sett og hørt. Napp er utrolig stolt av å ha mange flotte medlemmer, som ønsker å bidra til at pasienter innen personlighetsforstyrrelser skal få en god og riktig behandling der de bor i landet.
 
Hele leserinnlegget kan ses, og leses på an.no.