HELSENORGE

Ekspertrådsrepresentant i TV2

Erfaringskonsulent Thea Røstbakken (21) for Ekspertrådet til Napp, har vært foredragsholder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning. I den anledningen ble Thea intervjuet av God Morgen Norge på TV2.


Bildet: faksimile fra TV2.no.

Napp kan stolt vise til at Erfaringskonsulent Thea Røstbakken (21) fra Ekspertrådet har vært i media, og snakket om forebygging av selvmord. Thea har vært foredragsholder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning med foredraget "I begynnelsen ville jeg ikke dø". I den anledningen ble Thea intervjuet av God Morgen Norge på TV2, om hennes liv som selvskader.

Thea forteller åpenhjertelig om sin oppvekst med selvskading, og hennes opplevelse av å «ikke lykkes» i selvmord. Hennes møte med helsevesenet, som ikke tok hennes problematikk alvorlig, fordi hun ikke lykkes i sine forsøk. Thea er merket for livet, men er en flott ressurs for Napp som en Erfaringskonsulent, som vet hva hun snakker om.
 
I dag er Thea, og våre andre representanter i Ekspertrådet gode ressurser for Napp ved å sette fokus på brukere, og hva fagmiljøet kan lære av dem. Napp jobber bevist for at Ekspertrådsmedlemmene, skal få bidra på de faglige arenaene de føler at de kan bidra.

Hele TV intervjuet kan ses, og leses om på TV2.no.