Følg Tore Buer Christensens disputas 10. november

Psykiater og overlege Tore Buer Christensen disputerer digitalt fra klokken 10.15 tirsdag 10. november. Han har undersøkt den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser.

Tore Buer Christensen, psykiater og overlege ved Sørlandet sykehus Arendal, skal forsvare sin doktoravhandling om den alternative modellen for personlighetsforstyrrelse tirsdag 10. november.

Christensen disputerer ved Universitetet i Oslo, og disputasen kan følges digitalt fra kl 10.15 via Zoom.

I sitt doktorgradsprosjekt har Christensen undersøkt ulike instrumenter og verktøy utviklet for den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser (AMPD). Les intervju med Tore Buer Christensen om hans prosjekt: Undersøker alternativ modell for personlighetsforstyrrelse.  

Christensens skal prøveforelese over oppgitt tema: «Personalized treatment for depression». Prøveforelesningen foregår fra kl 08.15, tirsdag 10. november, og kan også følges via Zoom.

Les mer om disputasen og prøveforelesningen på hjemmesidene til Universitetet i Oslo.