HELSENORGE

Hvordan bistå flere med personlighetsforstyrrelser ut i arbeid

Arbeid er tema for årets Personlighetskonferanse. Digital deltakelse er godkjent som etterutdanning av Legeforeningen og Psykologforeningen. Meld deg på i dag.

​− I psykisk helsevern er vi vant til å fokusere på pasientenes problemer og utfordringer. Vi er ikke like flinke til å se hvilke ressurser de har. Vi håper årets Personlighetskonferanse kan bidra til at flere mennesker med personlighetsforstyrrelser får utvikle seg og trives i arbeidslivet, sier Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Personlighetskonferansen 2020 arrangeres 10.-11. desember på Thon Hotel Opera i Oslo. NAPP følger smittevernrådene, og det er per november usikkert om det vil være mulig med fysisk deltagelse på konferansen. Dette kan endre seg i tråd med nye smittevernregler.  

Konferansen kan uansett følges digitalt. Både Legeforeningen og Psykologforeningen har godkjent fysisk OG digital deltakelse som 12 timers etterutdanningskurs.

Hvis man ønsker, kan man sitte flere sammen i små grupper og følge konferansen via nett. Da må man ta kontakt med NAPP på forhånd, slik at alle gruppedeltakerne får godkjent deltakelse.  

Mange avbrudd

NAPP-leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs minner om at flertallet av mennesker med personlighetsforstyrrelser har opplevd avbrudd i utdanning eller jobb. Noen har ikke fullført utdanning, andre har tatt feil utdanningsvalg, atter andre har falt ut av arbeidslivet. Spørsmål om jobb og utdanning er allerede en del av utredningsprosessen, men NAPP-lederen oppfordrer behandlere til å gå litt dypere.

− Vi bør ikke bare se på hva personen har på papiret av utdanning og arbeidserfaring, men stille mer åpne spørsmål: Hva engasjerer deg? Hva er du god på? Hva er du interessert i? Slik kan vi lettere få frem ressursene som bor i mennesker med personlighetsforstyrrelser. Det har vi i altfor stor grad oversett, mener Eikenæs.

En utfordring er at mange klinikere tenker at arbeid og utdanning ikke er deres bord. En vanlig oppfatning er at spesialisthelsetjenesten skal ta seg av behandling, mens NAV skal få folk i arbeid. Det er ofte ikke godt nok for mennesker med personlighetsforstyrrelser, fastslår NAPP-lederen.

− Vi oppnår gode behandlingsresultater hvis vi ser på symptomer og plager. Men når det gjelder å få folk i arbeid, er det mye som gjenstår. Å legge til rette for utdanning, jobb og en meningsfull fritid bør også være en viktig del av behandlingen, understreker Eikenæs.

Lære av de som har fått det til

Dessverre er det så mye enklere sagt enn gjort å få mennesker med psykiske lidelser tilbake i arbeidslivet. Men noen får det til, og de må vi lære av. NAPP-lederens ambisjon for konferansen er blant annet å få svar på:

  • Hva kan klinikere gjøre for å bidra til at mennesker med personlighetsforstyrrelser får utvikle seg i arbeidslivet?
  • Hva kan NAV gjøre? Og arbeidsgivere?
  • Hvordan kan spesialisthelsetjenesten, NAV og andre samarbeide for å få flere mennesker med personlighetsforstyrrelser ut i jobb?

Se programmet for konferansen

Torsdag 10. desember 2020: Sammen om å lykkes


08.30-09.00 Registrering med kaffe, te og frukt

09.00-09.30 Velkommen: Åpning og faglig introduksjon v/ Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

09.30-10.15 Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp – Ulf Andersen

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00 Individuell jobbstøtte/IPS – arbeid som terapeutisk intervensjon er god medisin – Vibeke M. Erichsen og Mette Grønli

11.00-11.15 Integrere jobb samtidig med terapi– Enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk Kristiansand, Kenneth Lindberget

11.15-11.30 Pause

11.00-11.30 Betydningen av godt samarbeid med IPS – Erfaringsekspert Kim og jobbspesialist Jørn G. Haugland

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Relationship in the Treatment of Personality Disorder – What's Missing? – Professor emeritus Bruce Wampold

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Alliance and Real Relationship in the Treatment of Personality Disorder – Professor emeritus Bruce Wampold

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Panelsamtale med foredragsholdere og ekspertrådsrepresentanter

Fredag 11. desember 2020: Terapeutiske muligheter

08.30-08.45 Velkommen

Åpning og faglig introduksjon Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

08.45-09.45 Hva kan vi lære av psykosefeltets integrering i arbeidslivet – Professor emeritus Erik Falkum

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Mangfolds-kapitalisme – Olav Haraldseid

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Kliniske erfaringer med ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) for å øke jobbmestring – Jonas Sharma-Bakkevig

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 The Corrective Experience of Getting a Life: Aiming for Recovery over Remission in BPD – Professor Lois Choi-Kain

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 The Corrective Experience of Getting a Life: Aiming for Recovery over Remission in BPD – Professor Lois Choi-Kain og Jana Volkert

14.45-15.15 Spørsmålsrunde med Lois Choi-Kain og Jana Volkert

15.15- 15.30 Avslutning

 
 

For mer informasjon ta kontakt med NAPP via epost eller tlf. 480 05 889.     

Mer informasjon om konferansen finner du her.

Meld deg på her.