HELSENORGE

NAPP digitaliserer kurstilbud for å møte etterspørsel

NAPP opplever deltakerrekort på sine digitale kurs i forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser. Nå vil tjenesten utvide det nettbaserte kurstilbudet.

NAPP digitaliserer kurstilbud for å møte etterspørsel.jpg 

− Vi ser at det er stor etterspørsel etter kunnskap om personlighetsforstyrrelser. Tidligere har vi hatt lange ventelister på kursene våre. Ved å tilby flere nettbaserte kurs håper vi å kunne dekke mer av behovet, sier NAPP-leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs.

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) tilbyr jevnlig kurs og seminarer om sentrale tema knyttet til personlighetspsykiatri. Se oversikt over NAPPs kurstilbud. I juni arrangerte NAPP to av sine faste kurs: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Over 200 deltok, og det er ny deltakerrekord for disse kursene.

Nettbaserte kurs

Før koronapandemien ble mange av kursene arrangert på Oslo universitetssykehus eller eksternt i samarbeid med lokale arrangører. Det siste året har NAPP hatt flere nettkurs om unnvikende og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Tjenesten har også arrangert en digital fagdag om ungdom og personlighetsvansker. Til høsten planlegger NAPP å tilby nettbasert kurs i utredning av personlighetsforstyrrelser ved bruk av utredningsverktøyet SCID-5-PF.

− Undervisning er en viktig del av vårt mandat. Vi skal ikke slutte å undervise på eksterne kurs, men vi kommer til å reise mindre. Vi ser vi at vi når flere via nett enn ved fysiske kurs. Samtidig sparer vi tid og vil være mer miljøvennlige, sier NAPP-lederen.

Eikenæs vet godt at nettbaserte kurs begrenser muligheten til spørsmål og diskusjon. Men hun understreker at deltakerne på webinar har mulighet til å sende inn spørsmål via møtechat. Det blir satt av god tid til å svare opp innspill fra kursdeltakere.

Generalistmodellen for behandling av EUPF

Kurset om unnvikende og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse går over to dager. En av kursdagene gir en innføring i generalistmodellen for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). Det er en behandlingsmodell utviklet av den amerikanske psykiateren John Gundersen. Forskning har vist at metoden har god effekt på moderat alvorlighetsgrad av EUPF.

− Generalistmodellen er et strukturert og målrettet behandlingstilbud, men mindre omfattende enn spesialiserte behandlingstilbud som MBT og DBT. Det gjør at generalistmodellen er enklere å implementere, for eksempel på mindre DPSer, forklarer Eikenæs.

Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Den andre kursdagen er viet forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse. Her er det stort behov for økt kunnskap, mener NAPP-lederen. Hun minner om at det foreløpig ikke kan anbefales bestemte behandlingsmodeller, da det finnes lite dokumentasjon.

− Men de siste årene har vi fått en god del ny kunnskap om lidelsen. I dag vet vi mye om hvordan vi skal forstå vanskene, hvordan vi kan møte pasientene og hvordan vi kan tilrettelegge behandling best mulig. Den kunnskapen vil vi gjerne dele, sier Eikenæs.

NAPP bruker både interne og eksterne foredragsholdere.

Gir faglig påfyll

Én som har hatt stor nytte av NAPPs nettkurs er psykologspesialist Nina Arefjord. Hun arbeider ved Solli DPS, hvor hun driver mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Arefjord deltok på standardkurset om forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser like før jul i fjor. Arefjord var også med NAPP arrangerte en digital fagdag om ungdom og personlighetsforstyrrelser i mars 2021.

− Kursene gir verdifullt faglig påfyll. Jeg får både en oppfriskning av det jeg kan fra før og ny og oppdatert kunnskap. Det er mange nyttige kliniske innspill å hente på kursene, mener Arefjord.