HELSENORGE

NY utgave av Personlighetspsykiatri bokenNy utgave av «Personlighetspsykiatri»!

Læreboka Personlighetspsykiatri utkom første gang i 2010 og inneholder en oversikt over hele feltet personlighetspsykiatri, og ikke bare personlighetsforstyrrelsene.

Boken er bygget opp etter en modell for utvikling av personlighetsfungering basert på temperament, tilknytning og mentalisering (sosial kognisjon). I tillegg til en generell oppdatering av samtlige kapitler inneholder den nye utgaven av boken ny kunnskap om primære emosjoner etter Panksepp’s modell, ny nevrobiologisk viten om ungdomshjernen og påvirkning av traumer, spesielt tilknytningstraumer eller utviklingstraumer på hjerneutvikling.

Betydningen av oppveksttraumer og sammenhengen med borderline PF og kompleks PTSD er belyst. Borderline PF hos barn og ungdom har fått eget kapittel. Den alternative modellen for diagnostisering av personlighetsforstyrrelser i DSM-5 er også omtalt i eget kapittel.

Forfatterne er Sigmund Karterud, Øyvind Urnes og Theresa Wilberg. Boken er gitt ut av Gyldendal fagforlag , og kan kjøpes på nettet og i de fleste bokhandlere.