Personlighetskonferansen 2019 ble en stor suksess

Gjennom to dager kunne en fullsatt sal få med seg en rekke foredrag fra inn- og utland med blant annet Carsten René Jørgensen og Sigmund Karterud. Nå kan du gjenoppleve flere av foredragene her.

Opptak av flere av foredragene finner du på NAPPs youtubekanal.

Over 220 deltakere kom hver av dagene da årets Personlighetskonferanse ble gjennomført 29. og 30. november i Oslo. Konferansen var for første gang på flere år fulltegnet flere uker før påmeldingsfristen og det var helt klart at temaene fellesfaktorer og kasusformulering engasjerte publikum.

Etter presentasjon av et «faglig bakteppe» for årets temavalg (av Espen Folmo), presenterte Hele A. Nissen-Lie forskning på utvikling av terapeutens personlige og profesjonelle kvaliteter, kalt «klinisk ekspertise». Et av poengene som ble presentert var at i arbeid med alvorlig personlighetsproblematikk, spiller klinisk ekspertise en spesielt viktig rolle og man ser stor forskjell på terapeuter og hvor vidt de lykkes eller ikke med å være til hjelp. Erik Stanicke ga oss en grundig historisk redegjørelse for utviklingen av begrepet «epistemisk tillit», og åpnet for tenkning om hva slags kliniske implikasjoner dette har for terapiprosesser.

Carsten Rene Jørgensen var første dags «key note speaker» og holdt et engasjerende foredrag om terapeutisk holdning ved behandling av alvorlige personlighetsvansker. Han holdt også frem de forskningsmetodologiske utfordringene man står overfor når man skal «veie og måle» menneskelige fenomener med fare for «teknokratisering» av menneskelige forhold og trenden i en «aksellerert samtid» hvor tid er mangelvare og kvantitet kan gå på bekostning av kvalitet. Disse tankekorsene vekket god gjenklang i forsamlingen og bør presenteres for politikere og helseledere omkring det ganske land. Majse Lind var siste foredragsholder på torsdagen og introduserte oss for sitt forskningsarbeid med studiet av livshistoriens betydning hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Et hukommelsesfokusert perspektiv ble altså introdusert og bragte en litt ny tilnærming til torgs.

Dag 2 startet med andre «key note speaker» som var Ueli Kramer fra Sveits. Han introduserte oss for sin forskning på bruk av kasusformulering i tråd med «motive-oriented therapeutic ralationship» (MOTR). En modell hvor man lager «plananalyse» av pasienten og studerer mikro-sekvenser for å hjelpe terapeuten å ha konstruktive responser til pasienten og ikke utagere destruktive motreaksjoner. Elfrida Kvarstein holdt deretter et innholdsrikt foredrag om terapeutisk allianse i mentaliseringsfokusert terapi med pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Sigmund Karterud delte tanker og erfaringer med bruk av kasusformuleringer i gruppeterapi og veiledning. Bruk av kasusformuleringer er en felles trend i mange fokuserte terapier for personlighetsforstyrrelser og var derfor viet vesentlig plass under konferansens dag 2. Siste foredrag på fredag var hold av Mickey Toftkjær Kongerslev og var en vitaliserende og fargerik presentasjon om terapiforskningens historie, trender i tiden og potensielle utfordringer for terapifeltet. Det ble trukket frem store spørsmål på flere nivåer. Begge dagene ble avsluttet med felles diskusjon mellom foredragsholderne og spørsmål fra salen. 

Powerpoint-presentasjoner fra dag 1:

Carsten René Jørgensen

Erik Stänicke

Helene Amundsen Nissen-Lie

Dag to bestod av spennende foredrag fra Ueli Kramer, Elfrida Kvarstein, Sigmund Karterud og Mickey Kongerslev. Dagen ble avsluttet med et panel ledet av NAPP-leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs.

Powerpoint-presentasjoner fra dag 2:

Sigmund Karterud

Mickey Kongerslev