HELSENORGE

Stigmatiserende innslag om personlighetsforstyrrelser i Dagbladet

Dagbladet hadde et oppslag 28. desember 2016 med overskrift «Personlighetsforstyrrelsene du må se opp for». Samt tilsvare på oppslaget fra psykologspesialister i Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), og ved Seksjon for personlighetspsykiatri kan du også lese her.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP) etablerte i 2015 et Ekspertråd av brukere med representanter fra hele landet. Deres erfaringer dreier seg mye om hvordan holdninger til dem som fikk diagnosen personlighetsforstyrrelse (PF), var preget av fordommer som bidro til at de ikke følte seg mottatt med respekt eller ble tatt seriøst. De fortalte også om erfaringer om å bli avvist, og om hvordan det var ikke å få hjelp. Stigma om PF er et delvis erkjent problem, og i en oversiktsartikkel fra 2016 skriver Lindsay Sheehan og medarbeidere at blant psykiske lidelser, er personer med PF sannsynligvis den mest stigmatiserte gruppen (Sheehan, Nieweglowski, & Corrigan, 2016). NAPP arrangerte en nasjonal konferanse om dette temaet «sånne som oss» i desember 2016 hvor brukere formidlet mange slike erfaringer.

De mest graverende oppfatninger som ble formidlet i oppslaget i Dagbladet dreier seg om at personer med personlighetsforstyrrelser legger problemene over på andre (eksternaliserer), at man bør holde seg unna personer med personlighetsforstyrrelser (10 prosent) av befolkningen og at behandling er nytteløst.

Generell kunnskap om PF i befolkningen er liten, og personer med PF blir ofte oppfattet som at de gjør seg vanskelig med vilje. Kunnskap om hva personlighetsforstyrrelse er vil sannsynligvis bidra til at denne stigmatiseringen av en svært lidende pasientgruppe vil avta.

Her kan du lese Dagbladet sin artikkel "Personlighetsforstyrrelser du må se opp for", som ble publisert 28. desember 2016.

Last ned artikkel.

Her kan du lese tilsvaret til Dagbladet sin artikkel, som er skrevet av Christian Schlüter, psykologspesialist ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og Eivind Normann-Eide, psykologspesialist ved Seksjon for Personlighetspsykiatri (OUS).

Her kan du laste ned artikkelen til Christian Schlüter, psykologspesialist ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og Eivind Normann-Eide, psykologspesialist ved Seksjon for Personlighetspsykiatri (OUS).