Personlighetskonferansen

Personlighetskonferansen arrangeres på slutten av året av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Neste konferanse finner sted 10.-11. desember 2020 på Thon Hotel Opera i Oslo. På årets konferanse vil det også være mulig å delta på konferansen digitalt.

 

​De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om, mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. Konsekvensene dette bærer med seg preger den enkelte, deres nære og samfunnet. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring? I søken etter svar har vi invitert fremoverlente klinikere og forskere med verdifulle erfaringer i å bistå mennesker som går i behandling på veien til arbeidslivet. Kjennetegn for å lykkes er godt samarbeid på vers av sektorer: arbeidsliv, behandlingsenheter og NAV.

Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Vi håper du kan reise fra konferansen med inspirasjon og verktøy om hvordan tilpasse behandlingen og lykkes med det gode samarbeidet for at dette skal bli virkelighet.

Årets foredragsholdere:

Ulf Andersen er NAVs talelskende og engasjerte statistikksjef. Ulf har ansvar for alt av statistikk som NAV produserer på etatens ansvarsområder. I foredraget "Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp" tar han oss med på en rundreise i velfersstatens finurligheter med et spesielt fokus på helsesiden  for hele Norge, men også med et blikk på personer med personlighetsforstyrrelser.

Professor Emeritus Bruce Wampold er tidligere forskningsleder ved Modum Bad, han er invitert til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva dette innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet.

Professor Erik Falkum vil snakke om hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet.

Lois Choi-Kain leder av dr.Gundersens senter ved McLean hospital vil i sine foredrag komme nærmere inn på hva vi vet om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger.

Vi får også høre om samarbeid med jobbspesialister ved avdelinger i Bergen og Kristiansand. Dessuten har vi med oss representanter fra ressussrsenteret for IPS (Individual Placement and Support, på norsk Individuell Jobbstøtte)

Det vil bli lagt opp til at årets konferanse kan skje både på Thon Hotel Opera i Oslo, men også skal kunne følges digitalt.

Følg med! Vi kommer med mulighet for early-bird-påmelding og fullt program før sommeren.

Fant du det du lette etter?