HELSENORGE

Personlighetskonferansen

Personlighetskonferansen arrangeres på slutten av året av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Neste konferanse finner sted 2022.

​De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om, mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. Konsekvensene dette bærer med seg preger den enkelte, deres nære og samfunnet. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring? I søken etter svar har vi invitert fremoverlente klinikere og forskere med verdifulle erfaringer i å bistå mennesker som går i behandling på veien til arbeidslivet. Kjennetegn for å lykkes er godt samarbeid på vers av sektorer: arbeidsliv, behandlingsenheter og NAV.

Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Vi håper du kan reise fra konferansen med inspirasjon og verktøy om hvordan tilpasse behandlingen og lykkes med det gode samarbeidet for at dette skal bli virkelighet.

Program

Erfaringer og samarbeid står på blokka for første konferansedag, etterfulgt av en dag dedikert til terapeutiske muligheter knyttet til behandling og bedring av personlighetsforstyrrelser.  

10. desember: Sammen om å lykkes

Første konferansedag er dedikert til muligheter ved gode samarbeid. Konferansen åpnes med «Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp» ved NAVs engasjerte statistikksjef, Ulf Andersen. Til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva det innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet, har vi med oss Professor Emeritus Bruce Wampold. Videre på programmet står erfaringer sentralt: fra samarbeid med jobbspesialister og NAV til pasient og arbeidsgiver. Dagen avsluttes med en panelsamtale med fagpersoner og brukerstemmer med ulik erfaring.

11. desember: Terapeutiske muligheter

Andre konferansedag retter vi blikket mot terapeutiske muligheter.  Professor Erik Falkum introduserer hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet. Videre utover dagen har vi med oss dr. Lois Choi-Kain, som gir dyptgående og engasjerende forelesninger om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger.

Smittevern

Konferansen vil kun foregå med digital deltakelse.

Godkjenning

Digital deltakelse på konferansedagene er godkjent som 12 timers etterutdanning av Den Norske Legeforening og Psykologforeningen. For å få kurset godkjent, må konferansen følges direkte.

Det er også mulig å samles i mindre grupper som følger konferansen, for å få kursbevis må NAPP kontaktes i forkant.

Tilgang til opptak

Du får tilgang til opptak fra konferansen i 30 dager etter konferansen.

Meld deg på her

Last ned program her.


Webinar: Personlighetsmangfold – barrierer og muligheter i arbeidslivet

Kravene for å få innpass i arbeidslivet øker. Arbeidstakere skal helst være superhelter, og hull i CVen gjør det nesten umulig å få jobb.

Her kan du følge gratis webinar om utfordringene, muligheter og barrierer for mennesker med personlighetsproblemer i arbeidslivet. I en panelsamtale direktesendt fra Litteraturhuset vil vi også sette søkelyset på hva næringslivet kan vinne ved å satse på mennesker som har falt utenfor og som kan ha spesielle behov.

 

Du kan også følge sendingen ved å klikke her.

 I panelet har vi med oss:


Olav Haraldseid: Foredragsholder og ekspert på endringsledelse
Oda Høilund: Erfaringskonsulent og sosiolog i Oslo Kommune
Kari Hafstad: Spesialsykepleier og gruppeterapeut
Maren Ingeborg Gråblomst: Ekspertrådsmedlem i NAPP

Panelsamtalen ledes av Åse-Line Baltzersen

Fant du det du lette etter?