Personlighetskonferansen

Personlighetskonferansen arrangeres på slutten av året av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Neste konferanse finner sted 10.-11. desember 2020 på Thon Hotel Opera i Oslo. På årets konferanse vil det også være mulig å delta på konferansen digitalt.

​De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om, mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. Konsekvensene dette bærer med seg preger den enkelte, deres nære og samfunnet. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring? I søken etter svar har vi invitert fremoverlente klinikere og forskere med verdifulle erfaringer i å bistå mennesker som går i behandling på veien til arbeidslivet. Kjennetegn for å lykkes er godt samarbeid på vers av sektorer: arbeidsliv, behandlingsenheter og NAV.

Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Vi håper du kan reise fra konferansen med inspirasjon og verktøy om hvordan tilpasse behandlingen og lykkes med det gode samarbeidet for at dette skal bli virkelighet.

Program

Erfaringer og samarbeid står på blokka for første konferansedag, etterfulgt av en dag dedikert til terapeutiske muligheter knyttet til behandling og bedring av personlighetsforstyrrelser.  

10. desember: Sammen om å lykkes

Første konferansedag er dedikert til muligheter ved gode samarbeid. Konferansen åpnes med «Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp» ved NAVs engasjerte statistikksjef, Ulf Andersen. Til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva det innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet, har vi med oss Professor Emeritus Bruce Wampold. Videre på programmet står erfaringer sentralt: fra samarbeid med jobbspesialister og NAV til pasient og arbeidsgiver. Dagen avsluttes med en panelsamtale med fagpersoner og brukerstemmer med ulik erfaring.

11. desember: Terapeutiske muligheter

Andre konferansedag retter vi blikket mot terapeutiske muligheter.  Professor Erik Falkum introduserer hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet. Videre utover dagen har vi med oss dr. Lois Choi-Kain, som gir dyptgående og engasjerende forelesninger om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger.

Smittevern

Det vil være begrenset antall plasser for fysisk deltakelse ved Thon Hotel Opera. Der det vil være minst en meters mellomrom mellom hver plass. Det vil bli tatt hensyn og tilpasset til gjeldene regler for smittevern gjennom helse konferansen.

Derfor er det lagt opp til at årets konferanse kan skje både på Thon Hotel Opera i Oslo, men også skal kunne følges digitalt.

Meld deg på før 7. september for early-pris.
Det er kun et begrenset antall plasser til årets konferanse, det kan derfor lønne seg å være tidlig ute.

Meld deg på her.

Kommende arrangementer

Fant du det du lette etter?