Familiebehandling

Erfaring tilsier at dersom foreldrene til barnet ikke anerkjenner en helhetlig, multimodal  behandlingsplan og fortsetter kun å lete etter en medisinsk forklaring, blir barnet ofte ikke bedre. Derfor anbefales det at foreldrene – og av og til hele familien –  inkluderes i behandlingen. Det er viktig å oppmuntre barn og foreldre til gradvis å gjenoppta normale hverdagsaktiviteter og dermed motvirke fokus på plagene og forsterkning av sykerolle. Å arbeide med foreldrenes reaksjoner på barnets plager er ofte vesentlig og kan bidra til bedring. Fra forskning og klinisk erfaring vet vi at bekymring, engstelse og stor symptomoppmerksomhet i familien kan opprettholde og forsterke barnets plager. Foreldre kan trenge hjelp til å identifisere og håndtere slike opprettholdende mekanismer. Det er også viktig å styrke foreldrenes kompetanse når det gjelder å håndtere stress og belastning i familien.   

Fant du det du lette etter?