Fullfør medisinsk

Fullføre medisinsk utredning

I møte med pasienter med kroppslige symptomer er det å bekrefte/avkrefte om pasienten har påvisbar sykdom en forutsetning for komme videre i forståelsen og behandling av pasienten. En del pasienter går gjennom et utall medisinske undersøkelser over lang tid, ofte uten at det konkluderes eller at pasient og familien får en helhetlig forståelse av plagene. Å bli sendt fra spesialist til spesialist uten at det gjøres funn som forklarer tilstanden, fører til økt bekymring og engstelse, opprettholder fortsatt søk etter en mulig uoppdaget sykdom. Dette  kan bidra til å opprettholde barnets plager. I tillegg innebærer noen undesøkelser i seg selv økt risiko for skade og komplikasjoner. Det er derfor viktig  å stoppe videre medisinsk utredning når barnet er tilstrekkelig undersøkt, og dermed forhindre videre "runddans" i helsevesenet.

Fant du det du lette etter?