Informasjon/Undervisning

Informasjon og undervisning til pasient og pårørende om barnets symptomer kan bidra til økt kunnskap og forståelse for barnets situasjon og derigjennom bedre mestring av plagene. Informasjon om den biopsykososiale sykdomsmodellen hvor sykdom og symptomer oppfattes som et resultat av et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, hører inn under dette.  

Når medisinsk utredning er fullført, er det også viktig å trygge barn og foreldre om at symptomene ikke skyldes en farlig sykdom og at barnet har muligheter til å bli bra igjen.  

I møte med pasient og pårørende er det avgjørende at behandleren tror på barnet og anerkjenner barnets plager. Selv om medisinsk utredning ikke har avdekket påvisbar, kjent sykdom, er det ikke slik at barnet «jukser» eller «spiller», eller at "alt sitter i hodet".  

Fant du det du lette etter?