Kjerneoppgaver

Informasjon og rådgivning/veiledning

Bidra til tverrfaglig rådgiving/veiledning og undervisning av pasienter, pårørende, helsepersonell og andre tjenesteytere

Bidra til at det utarbeides og distribueres tverrfaglig informasjonsmateriell til pasienter, pårørende, helsepersonell og andre tjenesteytere

Være en rådgivende instans for helsemyndigheter og fagmiljøet

Fagutvikling

Bidra til at det utarbeides faglige retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling

Bidra til at utarbeides skriftlig og internettbasert faginformasjon om sykdomsforståelse, utredning og behandling

Bidra til et aktivt tverrfaglig nettverk nasjonalt og internasjonalt

Forskning

Ha oversikt over og bidra til forskning på psykosomatiske tilstander i Norge

Initiere forskningssamarbeid mellom sykehus og kliniske institusjoner i Norge

Bidra til at det etableres et nasjonalt, medisinsk kvalitetsregister

Fant du det du lette etter?