NKPS

Om oss

NKPS barn og unge ble etablert i 01. januar 2014 etter godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet. Tjenesten springer ut fra og er organisert under Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barneavdeling for nevrofag, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kompetansetjenesten er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner fra Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri. Fagpersonene driver også klinisk virksomhet med denne pasientgruppen ved seksjonen. En 100% overlegestilling deles i dag av to barne- og ungdomspsykiatere. Det er ansatt psykologspesialist i 50% stilling. Det arbeides for å utvide kompetansetjenesten med spesialpedagog og barnenevrolog/pediater.

Det er etablert en nasjonal referansegruppe som skal påse at kompetansetjenesten drives i tråd med forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere. Referansegruppen har representasjon fra alle helseforetakene og en brukerrepresentant. 

Kontaktinformasjon til de ansatte:

Helene Helgeland - Leder - Barne og ungdomspsykiater, Phd.  helene.helgeland@ous-hf.no

Andrea Rellsve - Sekretær  silrel@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?