Om minjournal.no

- helseopplysninger på nett

Oslo universitetssykehus bruker MinJournal for å gi innsyn i journaldokumenter og tilrettelegge for trygg og sikker dialog mellom pasienter og helsepersonell. Løsningen har også flere funksjoner som kan hjelpe deg å følge opp behandlingsresultater.

​Hva er nettstedet www.minjournal.no?

Målet med MinJournal er å sørge for sikker dialog mellom pasient og sykehus over internett. Les mer om nettstedet og de ulike tjenestene på

Gå til minjournal.no

Åpne og innloggede tjenester

MinJournal har stadig utviklet nye tjenester og fått flere brukere. Noen av tjenestene i MinJournal ligger åpent på internett, men de aller fleste krever at du logger deg inn med BankID, Commfides eller Buypass smartkort.

Tjenestene omfatter blant annet

  • Endre/avbestille time
  • Sikker meldingsløsning (sikker e-post)
  • Skjemaløsninger der pasienten fyller ut skjemaer elektronisk,
  • Journalnotater på nett
  • MineMedisiner
  • "Nettbutikk" der pasienter kan bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler
Les mer om de åpne tjenestene på minjournal.noLes mer om de innloggede tjenestene på minjournal.no

 
Hvordan får du tilgang til MinJournal?

Gi beskjed om at du vil ha tilgang til MinJournal til den enheten du blir/har blitt behandlet på. Sykehusavdelingen vil ta kontakt med Regional
MinJournal, som oppretter bruker til deg.  

Pasientsikkerhet i MinJournal 

Når pasienter og pårørende skal kommunisere med ansatte i helsevesenet via internett, byr dette på helt spesielle utfordringer. Det stilles strenge krav til sikkerheten, men løsningene må også være enkle å bruke og tilpasset mange ulike behov. Å bruke vanlig e-post til å kommunisere mellom helsepersonell og pasienter er ikke lov i Norge, samtidig som det er svært mange som ønsker seg nettopp en slik mulighet.

Helseopplysninger er svært sensitiv informasjon. Derfor har Oslo universitetssykehus bygget sikkerhetsarkitekturen i MinJournal slik at den tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 (høyeste nivå ment for anvendes på tilgang til og sikring av sensitiv informasjon). Dette sikkerhetsnivået er definert av norske myndigheter og forvaltes av Post- og Teletilsynet. Oslo universitetssykehus har også utført flere sikkerhetsrisikovurderinger av løsningen slik Datatilsynet krever.

Oslo universitetssykehus har som ett av få fagmiljøer i landet erfaring med etablering av en plattform for å tilby trygge og juridisk akseptable tjenester for et større antall pasienter og klinikere/ helseinstitusjoner gjennom MinJournal.

Utviklet med pasienten

Løsningen MinJournal er utviklet i nært samarbeid med pasienter, klinikere og personvernombudet i Helse Sør-Øst, slik at tjenestene både er nyttige og sikre å bruke.

Ved å tilby pasientene tjenester på nett, støtter man opp under pasienters mulighet for å ta en aktiv rolle i egen helse og behandling. Dette kan også bidra til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsevesenet.

Samarbeid med helsenorge.no

MinJournal er et samarbeid mellom flere store helseforetak med Oslo universitetssykehus som prosjektleder. Alle helseforetak som ønsker det kan tilby sine pasienter tjenester i MinJournal. MinJournal samarbeider med eHelsedirektoratet om tjenester som skal inn i den nasjonale helseportalen, helsenorge.no.

Artikler

  • Endre eller avbestille time på nett

    Pasienter og pårørende ved de fleste poliklinikker og dagkirurgiske enheter på Oslo universitetssykehus kan nå endre eller avbestille timer med noen få tastetrykk framfor å ringe.

Fant du det du lette etter?