Tjenestens oppgave

NKPS barn og unge skal bidra til nasjonal kompetansespredning og – oppbygging innen fagområdet alvorlig psykosomatikk hos barn og unge. Dette skal bidra til økt kompetanse, bedre kvalitet og helhetlige behandlingsforløp.

​Vi ønsker å være en tilgjengelig tjeneste for helsepersonell, skole og andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Vårt primære mål er å heve kunnskapsnivået innen fagfeltet slik at dette gjenspeiles i helsepersonells og andre tjenesteyteres forståelse og tilnærming (henvisningsrutiner, utredning/diagnostisering og behandling), samt i befolkningen generelt.

Vi ønsker at barn og unge pasienter med psykosomatiske tilstander over hele landet fanges opp tidlig i forløpet og håndteres i tråd med kunnskapsbasert behandling.

Økt samhandling og tverrfaglighet i primærhelsetjenesten og på tvers av spesialisthelsetjenestene er avgjørende for behandling av denne pasientgruppen. Vi vil derfor arbeide for at det tverrfaglige perspektivet skal ha en sentral rolle i utredning, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen, med særlig vektlegging av et forpliktende samarbeid mellom somatikk og barne- og ungdomspsykiatri.

Fant du det du lette etter?