HELSENORGE
Sarkom

Den store Kuledagen

​Den store Kuledagen er et årlig arrangement som gjennomføres i Oslo. Den store Kuledagen består av 2 event – fagdag og pasientdag. Den store Kuledagen fagdag ble arrangert for første gangen i september 2010. Pasientdagen ble første gang arrangert i 2011.

Kuledagene har vært arrangert av Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom. Pasientorganisasjon Sarkomer har vært sterkt engasjert i organisering av pasientdagen.

Bakgrunnen for arrangementet er ønske å få økt fokus på sarkom som sykdom. Vi ser at mange med denne diagnosen går i lang tid med symptomer før de kommer til behandling og vi ønsker at denne dagen skal være med å bidra til at de som får sarkom i fremtiden skal få oppdaget sykdommen tidlig.

Sarkom rammer ofte ungdom og hvis sykdommen har spredt seg går prognosen drastisk ned, derfor er det viktig at disse pasientene komme raskt til behandling. Vi ønsker også å gi pasienter, pårørende og etterlatte kunnskap om sarkom og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Derfor er Kuledagene et to-delt prosjekt.


Den Store Kuledagen fagdag er et 1-dags kurs for fastleger, fysioterapeuter og annen helsepersonell. Kursprogrammet består av forelesninger om utredning og behandling av sarkom, utredning av kuler og klumper, og seneffekter etter sarkombehandling. Viktig del av kurset er presentasjoner fra tidligere pasienter fra pasientenes perspektiv.

Den Store Kuledagen for pasienter, pårørende og etterlatte er en sammenkomst for pasienter som har gjennomgått behandling for sarkom, deres pårørende og etterlatte. Denne dagen inneholder pasientkurs med foredrag om sarkom og temaer som berører de med sarkom. Deretter legges det opp til en hyggelig kveld hvor man spiser, blir underholdt og får mulighet å snakke sammen med andre som har vært igjennom behandling for sarkom. Fokuset for dagen er samhold og livsglede.

Fant du det du lette etter?