HELSENORGE

Nasjonalt handlingsprogram for sarkom

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom ble første gang publisert i juni 2012, og sist revidert i 2018.

2012-versjonen ble fullstendig gjennomgått og revidert i 2014 og publisert i 2015. Siste revisjon av nasjonalt handlingsprogram ble publisert i 2018:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom (PDF)

Vi jobber med ny revisjon som forventes å bli publisert i andre halvpart av 2021.

Fant du det du lette etter?