HELSENORGE
- diagnose og behandling

Bakteriell vaginose (BV) i primærhelsetjenesten

Bakteriell vaginose (BV) er en vanlig tilstand med ukjent årsak. Tilstanden kjennetegnes av ubalanse i bakteriefloraen i vagina med overgang fra aerob til anaerob flora. Laktobasillene i den normale floraen blir fortrengt av en rekke anaerobe bakterier som Aptobium vaginae, Mobulincus species, Prevotella species, Gardnerella vaginalis, Bacteroides species m.fl. Også selve bakteriemengden i vagina øker og illeluktende aminer og cytokiner frigjøres. (derfor «fiskelukt»)

Kvinner kan normalt ha utflod (i motsetning til menn), men ved endring eller ved nyoppstått utflod bør man også vurdere å teste for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), inkludert hiv og syfilis avhengig av risiko (link til seksualanamnese)

Symptomer/funn:

Illeluktende, lettflytende, klebrig utflod (ofte verre ved/etter menstruasjonen og etter samleie), men ikke alle har subjektive plager. 

Hvordan diagnostiseres BV:

Tre kriterier bør foreligge:

  • tynn, homogen illeluktende utflod
  •  positiv snifftest (fiskelukt ved tilsetting av kalilut (KOH) 20% til en dråpe utflod på et objektglass)
  • PH>4.5 (målt med PH papir)

Det er ikke nødvendig med mikroskopering. Dersom aktuelt undersøk for gjenglemt tampong ved vond lukt fra vagina. Ved uttalt kløe, erytem og cottage cheese lignende utflod er candida vulvovaginitt sannsynlig. BV er ingen vaginitt, men vaginose.

Komplikasjoner:

Gynekologiske - uregelmessig menstruasjon, infeksjon etter abortinngrep eller hysterektomi.
Obstetriske - for tidlig fødsel (22-36 uke), abort (i 1. og 2. trimester), for tidlig vannavgang, postpartuminfeksjon.

Behandling:

Clindamycin vagitorie hver kveld i tre dager.
Donaxyl (dekvaliniumklorid) 10 mg 1 vaginaltablett daglig i 6 dager.
Zidoval vaginalgel (metronidazol) i vagina hver kveld i 5 dager.
Metronidazol 400-500 mg tbl x 2 i 7 dager (OBS kontraindisert med inntak av alkohol pga antabus effekt)

Behandling av mannlig partner er ikke indisert, men i et lesbisk forhold skal kvinnelig partner behandles.

Residiv:

Er vanlig etter behandling hos 30-40 % etter 1-3 måneder, og gjentatte behandlinger kan være indisert.

Kilder:

Moi H, Maltau JM. (2013) Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3. utgave. Oslo: Gyldendal

Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/

Dokument- og fagansvarlig:

Trine Kjus Brumoen, overlege, Olafiaklinikken.

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?