Pasientinformasjon til deg som behandles med azitromycin

Behandling med Azitromax


1. Navn på behandlingen

 azitromycin (Azitromax)

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Azitromycin er et antibiotikum av typen makrolider som bl.a. benyttes mot infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer.

3. Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Azitromax kan benyttes mot genital klamydiainfeksjon, genital mykoplasmainfeksjon (som er følsom for makrolider) og for uspesifikk urinrørsbetennelse. Medikamentet tas som tabletter.

Doseringen er ulik for de forskjellige infeksjonene, og du må følge den forskrivningen legen har gitt deg.

4. Hvordan foregår behandlingen?

Tablettene kan tas med eller uten mat, men det anbefales å ta det til måltid for å unngå magesmerter.

Mot genital klamydiainfeksjon:

Behandlingen er 2 tabletter à 500 mg som engangsdose.

Mot mykoplasmainfeksjon:

Dersom det ikke er påvist resistens mot makrolider gis oftest azitromycin tabletter over 5 dager; dag 1: 500 mg (1 tbl) og de 4 påfølgende dager: 250 mg (1/2 tbl) daglig

5. Bivirkninger og komplikasjoner

Medikamentet skal ikke benyttes ved overfølsomhet for innholdsstoffene, eller allergi mot makrolid antibiotika. Om du benytter andre legemidler (spesielt antidepressiva) eller har hjerterytmeforstyrrelse er det viktig at du opplyser legen din om dette, da azitromycin i denne kombinasjonen i noen tilfeller bør unngås.

Graviditet/amming: Gi beskjed til legen dersom du er /kan være gravid eller ammer.

De vanligste bivirkningene av azitromycin er kvalme, oppkast, magesmerter, hodepine og løs mage. Allergiske reaksjoner kan forekomme.

6. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Du skal ikke ha noen form for seksuell kontakt i minst en uke etter oppstart av behandlingen.

7. Kontroll oppfølging

Dette avhenger av hvilken infeksjon du ble behandlet for. 

8. Ofte stilte spørsmål

Hvor får jeg tak i medisinen?

De fleste apotek fører azitromycin. 

Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlige, smittsomme sykdommer skal være uten utgifter for pasienten, og folketrygden dekker også utgifter til legemiddelbehandling.

Utgifter til behandling av øvrige infeksjoner må pasienten dekke selv.

Referanser:

https://www.felleskatalogen.no/medisin/azitromax-pfizer-546652

Lov om vern mot smittsomme sykdommer:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

 Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

 

Fant du det du lette etter?