Pasientinformasjon for deg som behandles med Ceftriaxon

Behandling med Ceftriaxon


1. Navn på behandlingen

Ceftriaxon, Ceftriaxon

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Ceftriaxon er et antibiotikum av type cefalosporiner som benyttes ved mange ulike infeksjoner, deriblant gonoréinfeksjon. 

3. Hvordan foregår behandlingen?

Ceftriaxon injiseres med sprøyte, oftest i setemuskulaturen. Behandlingen for gonoré består av en injeksjon.

4. Bivirkninger og komplikasjoner

Medikamentet kan gi allergiske reaksjoner, slik at du må informere legen din om du har allergi mot virkesoffet, penicillin, lidokain eller tilsvarende antibiotikum. Ømhet i setemuskelaturen etter injeksjonen er vanlig. Noen får i tillegg løs avføring/ diaré.

5. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Du skal ikke ha noen form for seksuell kontakt 7 dager etter behandling og det er ønskelig med seksuell avholdenhet frem til kontroll etter behandling. Fast partner skal behandles uansett resultat av laboratorietest.

Smittesporing er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6.

Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet.

6. Kontroll oppfølging

For å være sikker på at behandlingen har hatt ønsket effekt, utføres det kontroll 2-3 uker etter gonorébehandling.

 7. Ofte stilte spørsmål

- Kan jeg bli smittet på nytt senere?

Ja, man kan bli smittet flere ganger.

- Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlige, smittsomme sykdommer som syfilis skal være uten utgifter for pasienten, og folketrygden dekker også utgifter til legemiddelbehandling.

-Hvor får jeg tak i medisinen?

Medikamentet blir klargjort og gitt av lege eller sykepleier.  I noen tilfeller må du selv hente den ut på et apotek før behandling. Dette gjelder i hovedsak når behandlingen blir gitt utenfor spesialisthelsetjenesten.   

Referanser:

Ehåndboka OUS, Olafiaklinikken https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

 Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?