Pasientinformasjon til deg som behandles med Tardocillin

Behandling med Tardocillin


1. Navn på behandlingen

Tardocillin (benzatinbenzylpenicillin)

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Tardocillin er et langtidsvirkende antibiotikum i penicillingruppen og inneholder benzatinbenzylpenicillin (Penicillin G) og lokalbedøvelse (Lidokain). Det er førstevalget ved behandling av syfilis.

3. Hvordan foregår behandlingen?

Tardocillin injiseres med sprøyte, oftest i setemuskulaturen.
På et tidlig stadium av syfilis er behandlingen en engangsdose med Tardocillin (en halv dose i hver setemuskel). Ved usikkert smittetidspunkt, eller senere stadium av sykdommen, gis det 3 doser med 1 ukes mellomrom.

4. Bivirkninger og komplikasjoner

Medikamentet kan gi allergiske reaksjoner, slik at du må informere legen din om du har allergi mot penicillin. Ømhet i setemuskelaturen etter injeksjonen er vanlig. Herxheimers reaksjon: Dette er en reaksjon på massedød av bakterier. Reaksjonen kan komme noen timer etter første penicillininjeksjon og kan bestå av høy feber, frysninger, uvelfølelse, muskel- og leddsmerter, hodepine og rask hjerterytme. Symptomene går over av seg selv og kan om nødvendig behandles med Paracetamol eller NSAIDS.

5. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Du skal ikke ha noen form for seksuell kontakt under behandlingstiden for syfilis. Avhengig av sykdommens stadium vil dette variere fra 14-21 dager.

Smittesporing er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6.

Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet.

6. Kontroll oppfølging

For å være sikker på at behandlingen har hatt ønsket effekt, utføres det kontroller 3, 6 og 12 måneder etter syfilisbehandling.

 7. Ofte stilte spørsmål

- Kan jeg bli smittet på nytt senere?

Ja, man kan bli smittet flere ganger.

- Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlige, smittsomme sykdommer som syfilis skal være uten utgifter for pasienten, og folketrygden dekker også utgifter til legemiddelbehandling.

Referanser:

Felleskatalogen: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-penicillin-actavis-562705

Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

 Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?