Helsenorge
Veileder i intramuskulær behandling med ceftriakson for helsepersonell

Ceftriaksonbehandling for gonoré

1. Navn på behandlingen

Ceftriaxon, ceftriakson

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Ceftriakson er et antibiotikum i cefalosporingruppen som blant annet benyttes ved gonoré.
Anbefalt behandling per dags dato er 1 g i.m som engangsdose. (Les mer om gonoré her)

Behandling av gonoré utføres fortrinnsvis ved infeksjonsmedisinsk- eller venerologisk klinikk, men dette er ikke alltid gjennomførbart.

Cetriakson er kontraindisert ved allergi for cephalosporiner og ved tidligere alvorlige reaksjoner på betalaktamantibiotikum (kryssreaksjon kan forekomme).

Før behandling bør det tas dyrkningsprøve som sendes til resistensbestemmelse.

3. Fremgangsmåte og administrering

Det skal være to personer tilstede når man blander ceftriakson.
En ampulle med 1 gram ceftriakson tilsettes 3,5 ml xylocain 10 mg/ml (Lidocain) uten adrenalin (obs allergi for xylocain), og blandes godt til klar væske (det skal ikke være partikler i injeksjonsvæsken). Totalmengden av væske er nå ca. 4 ml. Blandingen trekkes opp og settes langsomt intramuskulært, fortrinnsvis i glutealmuskelen, men andre injeksjonssteder kan anvendes ved behov. Dersom pasienten ikke kan få injeksjon i setemuskulatur, f.eks. grunnet implantater eller liknende, gis injeksjon delt opp; 2 ml i hver arms deltoidmuskel. Man bør bruke 10 sekunder per ml som injiseres. Det gir muskelfibrene tid til å strekke seg ut og fordele injisert volum, slik at faren for lekkasje minskes.
Pasienten observeres i 20 minutter etter injeksjon med tanke på eventuelle akutte rekasjoner på behandlingen.

Oppløsningen er holdbar i 24 timer i kjøleskap (husk å notere dato og klokkeslett på hetteglasset). Ferdigblandene dobbelsignerte hetteglass med Ceftriaxon kan benyttes uten noen ny dobbelkontroll i løpet av holdbarhetstiden.
Xylocain (Lidocain) hetteglasset er holdbart inntil tre døgn i kjøleskap etter at det er åpnet. 

4. Bivirkninger og komplikasjoner

Den vanligste bivirkningen er ømhet og ubehag på injeksjonsstedet. Noen får i tillegg løs avføring/diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme ved allergi mot cephalosporiner, lidokain, penicillin eller tilsvarende antibiotikum.

5. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Pasienten skal ikke ha noen form for seksuell kontakt  i 7 dager etter behandling, men det er ønskelig med seksuell avholdenhet frem til kontrolltimen.

Smitteoppsporing (smo) er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6.

Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet.

Ved primær syfilis skal alle sexpartnere innen de siste 3 mnd identifiseres, evt. frem til 14 dager før siste negative test. Fast(e) partner(e) skal vansligivs behandles uavhengig av resultatet av laboratorietesten.

6. Kontroll ‐ oppfølging

For å være sikker på at behandlingen har hatt ønsket effekt, utføres det kontroll 2-3 uker etter behandling.

7. Ofte stilte spørsmål:

Hvor får jeg tak i medisinen?

Medikamentet blir klargjort og gitt av lege eller sykepleier. I noen tilfeller må pasienten selv hente den ut på et apotek før behandling. Dette gjelder i hovedsak når behandlingen blir gitt utenfor spesialisthelsetjenesten.   

Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling, legemiddelbehandling og kontroll av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være uten utgifter for pasienten, og dekkes av folketrygden.

Referanser:

E håndboka Olafiaklinikken Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

Felleskatalogen; https://www.felleskatalogen.no/medisin/ceftriaxon-fresenius-kabi-fresenius-kabi-632506

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI);
https://iusti.org/treatment-guidelines/

Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?