Faglige retningslinjer

Prosedyrer, faglige retningslinjer og internasjonale guidelines

​Nasjonale retningslinjer

Legeforeningen, Faglige retningslinjer for behandling av HIV

Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Genitale infeksjoner

Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten: Seksuelt overførbare sykdommer


Internasjonale guidelines

IUSTI (International Union against Sexually Transmitted Infections) IUSTI Euroguidelines 

British Association for Sexual Health and HIV (BASHH)  BASHH Guidelines


Prosedyrene omfatter test, behandling og oppfølging og er tilgjenglige i e-håndbok på OUS.

Chlamydia trachomatis

Gonore (Neiserria gonorrhoeae)

Hepatitt B

Herpes, genital (pasientinfromasjon)

HIV (Ny lages for testing og forebygging)

Kondylomer

Mycoplasma genitalium

LGV  (Lymgranuloma venereum)

Syfilis (Treponema Palladium)

Uretritt og cervicitt
Fant du det du lette etter?