PrEP informasjon til helsepersonell

og annnen personell som kommer i kontakt med personer som kan ha behov for PrEP

Informasjonsbrosjyren om PrEP er oppdatert i juni 2018 og kan lastes ned, leses eller deles ut.

Preeksponeringsprofylakse

Høsten 2016 ble PrEP introdusert i Norge med målet om å redusere nysmitte av hiv. Helsedirektoratet skriver:

"PrEP anbefales primært overfor menn som har sex med menn (msm), og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Andre grupper med tilsvarende høy risiko bør på samme måte vurderes for denne behandlingen.

Epidemiologisk sett er behovet størst i Oslo. For å sikre en god implementering anbefales det at tilbud om PrEP forankres hos Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus. Olafiaklinikken er landets største lavterskel spesialklinikk for test og behandling av hiv og soi. I tillegg ivaretar klinikken funksjonen som nasjonal kompetansetjeneste for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. I kraft av å være nasjonal kompetansetjeneste vil klinikken ha en nøkkelrolle i utarbeidelse av faglige rammer og inklusjonskriterier for PrEP, og bidra til at det raskt kan gis et likeverdig tilbud i store deler av landet."


Ta kontakt med oss hvis du ønsker at noen kommer til dere og underviser om erfaringene så langt med PrEP nksoi@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?