Pågående studier og prosjekt

​Evaluering av et nytt assay for Mycoplasma genitalium, diagnostikk og kartlegging av antibiotikaresistens i mikroben i Skandinavia

Skandinavisk multisenterstudie.

Omfang og bruk av illegale rusmidler i forbindelse med sex (chemsex) 

Det mangler kunnskap om omfanget av rusmidler brukt under seksuell aktivitet (ofte kalt «chem-sex») og psykisk helse blant voksne menn som ønsker å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. I tillegg er det av interesse å se på bruk av rusmidler generelt, seksualvaner og selv-rapportering av seksuelt overførbare infeksjoner. Et spørreskjema deles ut til menn som kommer på drop-in eller til timeavtale til Olafiaklinikken. Spørreundersøkelsen er frivillig og 100 % anonym (det er umulig å koble svarene til den enkelte pasient/til pasientens journal).

Svarene i spørreundersøkelsen vil øke vår kunnskap om bruk av «chem-sex» og om våre mannlige pasienters psykiske helse. 

Denne kunnskapen vil forhåpentligvis bidra til et bedre tilbud til de pasienter som ønsker vår hjelp. 

Den innsamlede informasjonen vil også kunne brukes i undervisning av helsepersonell og publiseres i medisinske tidsskrifter.

Homesampling, tilbud til msm

Evaluering av hjemmetesting, urin-, hals- og anusprøve, for klamydia, mycoplasma og gonore blant msm.

Økt bevissthet om soi blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med minoritetsbakgrunn

To personer har fått i oppgave å fokusere på hvordan informasjon om et vanskelig tema som "seksuelt overførbare infeksjoner" kan spres til personer som er vanskelige å nå på grunn av kulturelle forskjeller.

Effektivisere smitteoppsporing for soi

Midler er innvilget for finne mulige veier til å effektivisere smitteoppsporingen (smo) for seksuelt overførbare infeksjoner. Det innbefatter blant annet  utprøving/validering/evaluering av nye elektroniske verktøy.

En forenklet rutine for smo kan bli til god hjelp for all helsepersonell som er pålagt å gjøre smitteoppsporing for seksuelt overførbare infeksjoner.

Homesampling for klamydia

Studentprosjekter i datainnsamlingsfase for blant annet å kartlegge hvem som bestiller hjemmetester for klamydia, forekomst blant de som returnerer prøver samt brukerundersøkelse omkring årsaker til manglende retur av prøver.

Forbedring av mikrobiologisk diagnostikk ved gonore

Kvalitetsstudie som ser på metoder og rutiner for optimalisering av resultater på dyrkningsprøver

Turning the Tide of Antimicrobial reistence (TTA)

Antimikrobiell resistens (AMR) ble i 2016 et tematisk forskningsområde ved OUS. NKSOI/Olafiaklinikken deltar i prosjektet TTA under temaet «Novel barriers to horizontal gene transfer and evolution of resistance» hvor forskning omkring gonore inngår.

Evaluering av implementering av preeksponeringsprofylakse mot hivinfeksjon (PrEP) i Norge

En nasjonal multisenterstudie med «base» i Olafiaklinikken og som inkluderer personer som starter med PrEP og deretter jevnlig følges opp i forhold til  seksuell atferd, soi og livskvalitet.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.