HELSENORGE

Publiserte artikler, studier, rapporter og faglitteratur

Tilbake til forsiden

Faglitteratur

Haugstvedt Å. 

Hiv for helsepersonell – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget; 2012 

Moi, H og Maltau, J M.

Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer.  Gyldendal akademisk; 2021 (4.utg.)​

​Artikler

Gjennestad E.K, Haugstvedt Å.

​Haugstvedt, Å & Lie, ​​Anne K.

"Smittesporing ved seksuelt overførbare infeksjoner ​i Norge gjennom 12​0 år"

​Link: Smittesporing ved seksuelt overførbare infeksjoner i Norge gjennom 120 år | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Tidsskr Nor Legeforen 9.12.2022. doi: 10.4045/tidsskr.21.0875

​​Amundsen, E, Haugstvedt, Å, 

"Health characteristics associated with chemsex among men who have sex with men: Results from a cross-sectional clinic survey in Norway"

Link: ​Health characteristics associated with chemsex among men who have sex with men: Results from a cross-sectional clinic survey in Norway - PubMed (nih.gov)

Pubmed: PLoS One2022 Oct 5;
17(10):e0275618. doi: 10.1371/journal.pone.0275618. eCollection 2022.​​

​Søland T.M, Andersen E, Tingberg M, Farran M, Haugstvedt Å og Solheim T. 

«Oral syfilis er en sykdom som tannleger bør kjenne til»

Link:
Oral syfilis er en sykdom som tannleger bør kjenne til | Den norske tannlegeforenings Tidende (tannlegetidende.no)

Norsk​ Tannlegeforening Tid. 2022; 132: 450-6​


Lavoll, S.B & Haugstvedt, Å 

"Jeg vil testes for alt doktor!"  

Utposten, nr 2, 2021

Link: Jeg vil testes for alt, doktor!’ | Utposten

Gjennestad E.K, Haugstvedt Å.

 Helsepersonell og personer med risiko for hiv bør kjenne til PrEP (sykepleien.no)

Hartgill U, Nodenes K, Moi H.

"På vei mot en multiresistent seksuelt overførbar infeksjon?"

Tidsskr Nor Laegeforen 2021 10 Epub 2021 juni 28

Link: På vei mot en multiresistent seksuelt overførbar infeksjon? | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

 

2020:

Berg R.C, Amundsen E, Haugstvedt Å. 

"Links between chemsex and reduced mental health among Norwegian MSM and other men: results from a cross-sectional clinic survey."

BMC Public Health 2020 Nov 25;20(1):1785. Epub 2020 nov 25 PMID:33238948

Eldre:

Jahr S H, Myro A Z, Vegge K, Campbell P

"En mann i 40-årene med akutt innsettende talevansker og ensidig lammelse"
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 18 Epub 2019 des 10

Haugstvedt Å, Amundsen E, Berg RC

"Chemsex among men - a questionnaire study." 

Tidsskr Nor Laegeforen 2018 09 04;138(13). Epub 2018 sep 3


Randjelovic I, Moghaddam A, Freiesleben de Blasio B, Moi H 

"The Role of Polymorphonuclear Leukocyte Counts from Urethra, Cervix, and Vaginal Wet Mount in Diagnosis of Nongonococcal Lower Genital Tract Infection." 

Infect Dis Obstet Gynecol 2018;2018():8236575. Epub 2018 jul 26

Unemo M, Salado-Rasmussen K, Hansen M, Olsen AO, Falk M, Golparian D, Aasterød M, Ringlander J, Nilsson CS, Sundqvist M, Schønning K, Moi H, Westh H, Jensen JS  Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016. Clin Microbiol Infect 2018 May;24(5):533-539. Epub 2017 sep 18

Horner P, Ingle SM, Garrett F, Blee K, Kong F, Muir P, Moi H

Which azithromycin regimen should be used for treating mycoplasma genitalium? Sex Transm Infect 2018 02;94(1):14-20. Epub 2017 jul 17

Olsen AO

Human papillomavirus and immunosuppressive drugs in dermatology - a 'neoplastic' combination? J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Feb;32(2):192.


Unemo M, Salado-Rasmussen K, Hansen M, Olsen AO, Falk M, Golparian D, Aasterød M, Ringlander J, Nilsson CS, Sundqvist M, Schønning K, Moi H, Westh H, Jensen JS

Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016. Clin Microbiol Infect 2018 May;24(5):533-539. Epub 2017 sep 18

Patel R, Kennedy OJ, Clarke E, Geretti A, Nilsen A, Lautenschlager S, Green J, Donders G, van der Meijden W, Gomberg M, Moi H, Foley E 2017 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD AIDS 2017 Dec;28(14):1366-1379. Epub 2017 aug 24

Moi H

Tidsskr Nor Laegeforen 2017 Aug 22;137(14-15). Epub 2017 aug 21

Moi H

Tidsskr Nor Laegeforen 2017 May;137(10):700. Epub 2017 mai 23

Moi H, Hartgill U, Skullerud KH, Reponen EJ, Syvertsen L, Moghaddam A

Microscopy of Stained Urethral Smear in Male Urethritis; Which Cutoff Should be Used? Sex Transm Dis 2017 Mar;44(3):189-194.

Lautenschlager S, Kemp M, Christensen JJ, Mayans MV, Moi H 2017 European guideline for the management of chancroid. Int J STD AIDS 2017 Mar;28(4):324-329. Epub 2017 jan 12

Microscopy of Stained Urethral Smear in Male Urethritis;​ Which Cutoff Should be Used?
Harald Moi, Usha Hartgill, Kristine Helene Skullerud, Elina J. Reponen, Line Syvertsen and Amir Moghaddam

Urethral inflammatory response to ureaplasma is significantly lower than to Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis
Moi H, Reinton N, Randjelovic I, Reponen EJ, Syvertsen L, Moghaddam A.

Five-day Azithromycin Treatment Regimen for Mycoplasma genitalium Infection Also Effectively Erdicates Chlamydia trachomatis
Unemo M, Endre KM, Moi H

Is the risk for sexually transmissible infections (STI) lower among women with exclusively female sexual partners compared with women with male partners? A retrospective study based on attendees at a Norwegian STI clinic from 2004 to 2014
Molin SB, De Blasio BF, Olsen AO

Management of non-gonococcal urethritis
Moi H, Blee K, Horner PJ

Screening for Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium; is first void urine or genital swab best?
Hartgill U, Kalidindi K, Molin SB, Kaste SR

Identificationof macrolide-resistant Mycoplasma genitalium using real-time PCR
Wold C, Sorthe J, Hartgill U, Olsen AO, Moghaddam A, Reinton N

En mann i 50-årene med kolitt og facialisparese
Hanlon M, Haugstvedt Å.

Spontaneous Regression of Untreatable Mycoplasma genitalium Urethritis

Harald Moi, Aase Haugstvedt and Jørgen Skov Jensen

Anatomic distribution of Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium infections in men who have sex with men
Reinton N, Moi H, Olsen A O, Zarabyan N, Bjerner J, Tønseth T M, Moghaddam A

The urethral smear as a tool in diagnosing adenovirus - included urethritis
Tønsberg E, Hartgill U.

Lymphogranuloma venereum som ulcerøs proktitt hos menn som har sex med menn
Haugstvedt Å, Thorvaldsen J, Halsos A M

Resistensutvikling må overvåkes - gonokokken som eksempel.
Melby KK, Olsen AO, Dedi L, Gaustad P. Syversen G. Moi H.

Incidence, clearance, and disease progression of genital human papillomavirus infection in heterosexueal men.
Moreira ED Jr, Giuliano AR, Palefsky J, Flores CA, Goldstone S, Ferris D, Hillman RJ, Moi H, Stoler MH, Marshall B, Vuocolo S, Guris D, Haupt RM.

En mann i 30-årene med utflod og dysuri.  
Haugstvedt Å, Moi H.

Ny behandlingsanbefaling ved gonoré. 
Moi H.

Neisseria gonorrhoeae strain with high-level resistance to spectinomycin due to a novel resistance mechanism (mutaded ribosomal protein S5) verified in Norway. 
Unemo M, Golparian D, Skogen V, Olsen AO, Moi H, Syversen G, Hjelmevoll SO.

2013 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. 
de Vries HJ, Zingoni A, Kreuter A, Moi H, White JA

The 2012 International Union against Sexually transmitted Infections European Collaborative Clinical Gropup report on the diagnosis and management of Neisseria gonorrhoeae infections in Europe.
Brooks B, Patel R; European Collaborative Clinical Group (ECCG).

Rapporter                                   

Fant du det du lette etter?