HELSENORGE

Genitale sår


Genitale sår - pasienten presenterer ett eller flere genitale sår og en seksuelt overførbar infeksjon (soi) kan ikke utelukkes

Symptomer:

Smertefulle overfladiske sår/vesikler anogenitalt (multiple gruppert anordnede små blemmer eller overfladiske sår) er typisk for primærutbrudd av herpes genitalis (kan være HSV- 1 eller HSV- 2). Klikk her for link til bilder av herpes

 
Et ikke-smertefullt sår med fast elastisk, opphevet randsone er typisk for syfilis-sår
(«sjanker», primær genital syfilis) og sees hyppigere hos menn som har sex med menn (msm) enn blant heterofile. Klikk her for link til bilde av primær syfilis

 

Sjeldne seksuelt overførbare infeksjoner:

  • LGV, lymfogranuloma venerum, subtype av klamydia (L1-L3) som kan gi overfladiske sår ano-genitalt, sees nesten utelukkende hos msm.
  • Ulcus molle, skyldes bakterien Haemophilus ducreyi, gir smertefulle store sårdannelser ano-genitalt. Meget sjelden i Norge.
  • Granuloma inguinale (Donovanosis) skyldes bakterien Klebsiella granulomatis; papel som utvikler seg til sår ano-genitalt, som regel smertefritt. Svært sjelden i Norge.


Andre differensialdiagnoser;

  • Ulcus vulva acutum; dype, smertefulle sårdannelser genitalt hos unge kvinner med nylig gjennomgått ØLI (Epstein Barr virus). Ikke en seksuelt overført infeksjon. Herpesprøve negativ. Pasienten bør henvises til hud eller venerologisk poliklinikk. Klikk her for link til bilde.
  • Aftøse sår; smertefulle overfladiske sår i munn og sjeldnere anogenitalt. link til bilde kommer
  • Fixed drug eruption (FDE); legemiddelreaksjon med sår genitalt etter inntak av et medikament. Kan komme hver gang pasienten inntar medikamentet (for eksempel NSAIDS). Viktig diff. diagnose til residiverende herpes. Klikk her for link til bilde.
  • Immunologiske sår; f.eks. Mb Bechet - Klikk her for link til bilde av Mb Bechet , Pyoderma gangrenosum
  • Malignitet; sår som ikke tilheler - Klikk her for link til bilde av cancer penis

 

Diagnostikk:

Ta pcr prøve fra sår til herpes simplex og syfilis. Ved mistanke om LGV (dersom pasienten er msm) bestilles også klamydia-pcr. Enkelte laboratorier kan type for L1-3 (LGV subtypene) dersom pos på klamydia.
Ta samtidig blodprøve til syfilis-serologi. Serologien kan være negativ ved primær genital syfilis (tar tid før antistoffer dannes). Sikker test bør tas 3 måneder etter risiko.

 
Ved negative soi prøver og ingen bedring bør pasienten henvises infeksjonsmedisinsk eller venerologisk poliklinikk (obs sjeldne diagnoser dersom pasienten har hatt sex utenfor Europa.

 
Ved sår som ikke tilheler og neg herpes/syfilis bør det tas biopsi for å utelukke malignitet.

 

Behandling:

Før prøvesvar foreligger og ved mistanke om herpes genitalis; valaciclovir 500 mg x2 i 1-2 uker (helst innen 72 timer, men kan startes opp så lenge pasienten får nye blemmer). Xylocain salve før urinering, eventuelt råd om vannlating i dusj/balje med vann (konsentrert urin er smertefullt i sår), smertestillende (paracetamol/NSAIDS). Ved sterk mistanke om syfilis (høy risiko, f.eks. msm) og/eller positiv prøve bør pasienten henvises til infeksjonsmedisin eller hud/venerologisk poliklinikk for behandling.

 

Kontroll:

- Sett pasienten opp til kontroll etter 1-2 uker, ev. avtal oppfølging av prøvesvar på
telefon/brev.

 

Kilder:

Ehåndboka OUS, Olafiaklinikken; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218
IUSTI; https://iusti.org/treatment-guidelines/

 

Dokument- og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Olafiaklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner.
Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?