HELSENORGE

Kompetansespredningsplan

Tilbake til forsiden

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner skal bidra til å øke interessen og kunnskapen om seksuelt overførbare infeksjoner (soi) blant helsepersonell, pasienter og allmenheten. Vi ønsker å være en arena for kunnskapsformidling til helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetjenesten i alle regioner i hele landet for å bidra til enhetlig praksis for diagnose og behandlingsforløp. NKSOI deltar også i vitenskapelig forskning på feltet​.

6 kompetansespredningtiltak:

​​​​Informasjon om tjenesten

Informasjon
​Delmål/målgruppe
​Virkemidler
​Tidsplan
​Sikre lik tilgang til kvalitetssikret og ikke-kommersiell informasjon om seksuelt overførbare infeksjoner og NKSOI til helsepersonell og pasienter i alle regioner

​Tjenesten har egen nettside: nksoi.oushf.no
Denne inneholder blant annet lenker til relevante nyheter, informasjon om tjenestens kurs/konferanser, anbefalinger og pasient-informasjoner

​Oppdateres jevnlig​Forskning

Forskning
​Delmål/målgruppe
​Virkemidler

​Tidsplan
​Bidra til ny forskning på feltet seksuelt overførbare infeksjoner
​PrEP studien og  gonoré studien

Publisere artikler, kasuistikker i nasjonale og internasjonale tidsskrifter

Delta i etableringen av nytt PrEP register ved Olafiaklinikken

​Pågående​​Utdanning og formidling av kunnskap

Utdanning og formidling
​Delmål/målgruppe
​Virkemidler
​Tidsplan
Oppdatering og undervisning om seksuelt overførbare infeksjoner (soi) til studenter og øvrig helsepersonell.

 
​Undervisning på grunn-, videre- og etterutdanningen av sykepleiere og leger

Veiledning og hjelp med prosjektoppgaver 


​Kontinuerlig​Bidra til oppdatert kunnskap om soi og fremme samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i hele landet


​Landsdekkende kurs; oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner (2 dagers kurs) for leger og sykepleiere.

Årlig fagdag med foredragsholdere med spisskompetanse om ulike emner.

Deltagelse i undervisningsfilmer og podcast.
ÅrligTema 2021 var genitale sårVed forespørsel

Opplæring/kvalitetssikring av studenter som selv skal undervise andre om soi
​Kveldskurs for Medisinernes seksualopplysning (MSO) ​
​1-2 ganger årlig


​​Klinisk kompetanse

Klinisk kompetanse
Delmål/målgruppe​
​Virkemidler
​Tidsplan
​Praktisk opplæring i mikroskopi for leger fra alle regioner
​Heldagskurs i mikroskopering med praktiske øvelser 
​1-2 ganger årlig

​Praktisk opplæring i diagnostisering/behandling av pasienter for leger og sykepleiere fra alle regioner
​Hospitering etter forespørsel (informasjon om tilbudet på hjemmesiden) 
​Kontinuerlig (noe redusert tilbud om hospitering under pandemien)

​Sikre lik kunnskapsbasert praksis i alle regioner ved oppdatering av faglige retningslinjer og nasjonale veiledere. På denne måten bidra til enhetlig praksis for diagnose og behandlingsforløp gjennom samarbeid og konsensus om retningslinjer
​Delta i arbeid med retningslinjer, eksempelvis retningslinjer for infeksjonsmedisin, gynekologi og Nasjonal veileder for antibiotikabruk i primær-helsetjenesten samt oppdatere egne anbefalinger på nettsiden NKSOI ​
​Ved behov
Besvare spørsmål fra helsepersonell i hele landet om diagnostisering/behandling av seksuelt overførbare infeksjoner 

​Svare på telefon og mail henvendelser


​Kontinuerlig

​​Informasjon om seksuelt overførbare infeksjoner til pasienter og resten av befolkningen


Informasjon
​Delmål/målgruppe

​Virkemidler

​Tidsplan

​Sikre lik tilgang til oppdatert og kvalitetssikret kunnskap, samt øke interessen for seksuelt overførbare infeksjoner blant pasienter og allmenheten i alle regioner
​Intervjuer, podcaster, innlegg på sosiale medier, blogg og informasjon på nettsiden til NKSOI.

Utarbeide og oppdatere pasientinformasjoner på egen nettside, på HelseNorge og på felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten​Kontinuerlig
Jevnlig

​Informasjon om aktuelle tema og diskusjon av aktuelle problemstillinger (feks om PrEP, chemsex) ​Seminarer for pasienter og interesserte.

Samarbeidsmøter med pasientinteresseorganisasjoner og andre aktører på feltet 


​Etter forespørsel/ved behov 
​Referansegruppe

Referansegruppe
​Delmål/målgruppe

​Virkemidler​

​Tidsplan

​Øke samarbeidet mellom helseregionene og bidra til enhetlig praksis i hele landet​

​Kontakt over telefon, mail og møtevirksomhet med referansegruppen til NKSOI​

​2 faste møter i åretFant du det du lette etter?