Kurs

e-learning course in sexually transmitted infections


Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner
Dato 10.11.17

Påmeldingsfrist 10.09.17

Informasjon om kurset på legeforeningens nettside