Kurs

Vi kommer gjerne for å holde kurs, foredrag eller fortelle om seksuelt overførbare infeksjoner, testing, diagnostisering, behandling, oppfølging, risiko og forebyggende arbeid. For eksempel hiv hurtigtesting, smitteoppsporing eller spesielt om siste nytt om enkelte infeksjoner.

Ta kontakt på nksoi@ous-hf.no hvis du ønsker å vite mer om muligheter for kurs og foredrag.

e-learning course in sexually transmitted infections


Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner
Dato 10.11.17

Påmeldingsfrist 10.09.17

Informasjon om kurset på legeforeningens nettside