HELSENORGE

Blogg NKSOI

De fleste innleggene er publisert på forskning.no under forskningssykehusets blogg.

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​

Livet "der nede"

Livet der nede - bli kjent med underlivet (ous-hf.no)

Skam​

Skam er løgnen noen har fortalt deg om deg selv​

Sex og smitte i koronaens tid

Sex og smitte i koronaens tid, del 2 ​

Har du sex med flere partnere , risikerer du å få mer enn en seksuelt overførbar infeksjon

Kan bruk av kondom holde deg slank?

Kan bruk av kondom holde deg slank?

Det du trenger å vite om testing for seksuelt overførbare infeksjoner.

Blogginnlegg: Det du trenger å vite om testing for seksuelt overførbare infeksjoner

Antall smittet med gonoré er tidoblet - og vi vet hvem

Hvert år smittes veldig mange nordmenn av seksuelt overførte infeksjoner som klamydia, mykoplasma, gonoré og syfilis. Men hvem er det som egentlig smittes? Og hvordan blir du kvitt den «sure svien»?

Sommer, sol og sex

Det er sommer det er sol. Folk er yre og har mer sex. Det klingende ordtaket «Etter den søte kløen kommer den sure svien» surrer i bakhodet. Men hvilke bakterier er det egentlig vi må passe oss for? Og hva skjer hvis vi blir smittet?

"Jeg burde ha brukt kondom..."

Publisert på Ekspertsykehusets blogg

for ungdommer på tema seksuell helse

Gonoré: Sex og lure bakterier

Tekst: Tone Tønjum, professor og overlege, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS), nestleder TTA, Miriam Sare Ledaal, LIS Avdeling for mikrobiologi OUS, Linn Merete Brendefur Corwin, Avdeling for mikrobiologi OUS, Anne O. Olsen førsteamanuensis og Patricia Merckoll LIS, Olafiaklinikken/Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner og Fredrik Müller, avdelingsleder og professor, Avdeling for mikrobiologi OUS/UiO, leder TTA.
Foto: Oslo universitetssykehus  og Emilie Miljan-Baklund.

Gonokokker er sosiale bakterier som har noen ville egenskaper. Med sosiale bakterier mener vi at bakteriene lett overføres fra person til person. Siden de trives på slimhinner i kjønnsorganer, urinrør, endetarm og hals skjer dette hovedsakelig via seksuell kontakt, både vaginalt, oralt og analt. De ville egenskapene er at de ligger bak kjønnssykdommen gonoré som i dag er blitt vanskelig å behandle da mange av disse bakteriene er blitt motstandsdyktige mot de fleste av de antibiotika vi har tilgjengelig.

Hvorfor er gonoré skumlere og mer aktuelt en noensinne?

Forekomsten av gonoré i Norge i dag er raskt økende, fra cirka 400 tilfeller i 2014 til 1016 meldte nye tilfeller i 2016. Situasjonen kan fort bli verre. På verdensbasis har vi nemlig en epidemi med cirka 78 millioner nye tilfeller årlig.

Vi ser spesielt en økning av gonoré i gruppen menn som har sex med menn, men også hos heteroseksuelle.

Den kraftige økningen av gonoré skyldes til dels at gonoré er svært smittsomt, men også at vi reiser mer, eksperimenterer mer seksuelt og at kondombruken kunne vært bedre. Samtidig er det flere som tester seg og vi har nå tester som lettere påviser bakterien. Det bidrar også til økning i statistikken. Dessuten har bakteriene blitt motstandsdyktige mot antibiotika.

Hvorfor og hvordan ble gonokokker så resistente?

Antimikrobiell resistens hos gonokokker er en stor og økende trussel mot både lokal og global helse. Det er også en stor belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien globalt.

Resistens hos gonokokker har utviklet seg over tid, men har eskalert globalt de siste to-tre årene. Utviklingen av beskyttelsesmekanismene skyter nemlig fart når bakteriene blir utsatt for endringer og trusler, som for eksempel antibiotika. Gjennom naturlige prosesser deler bakteriene arvemateriale med hverandre, men de har også andre triks for å beskytte seg og bli overlevelsesdyktige.

Gonokokkene er nemlig ganske lure bakterier og tilpasser seg og forandrer seg raskere enn kroppen vår kan gjenkjenne, samtidig som de veldig lett utvikler resistens.

Dette gjør de ved å dele og stjele gener fra andre bakterier som allerede er motstandsdyktige mot antibiotika. De kan også ta opp arvemateriale fra omgivelsene eller bli resistente ved at det oppstår spontane endringer i arvestoffet. Tilslutt har de blitt så lure at behandling med antibiotika ikke lenger har en ødeleggende effekt på mange av dem.

Denne raske resistensutviklingen har gjort at Verdens helseorganisasjon (WHO) har måttet endre sine anbefalinger for behandling av gonoré flere ganger de siste to årene.

Heldigvis for oss som bor i Norge er det foreløpig liten forekomst av multiresistente gonokokker. Men vi nordmenn reiser mer enn før, har flere partnere og er ikke flinke til å bruke kondom. Derfor må vi nå være på vakt og overvåke gonokokkene.

Sur svie etter søt kløe…

Mange merker ikke eller vet ikke at de er smittet.

Hos menn som får gonoré i urinrøret er det ofte liten tvil om at noe er galt. Det svir skikkelig når man tisser og det er ofte rikelig med utflod fra urinrørsåpningen og plagene kommer som regel etter 2-7 dager.

Kvinner kan ha symptomer som endret utflod, svie ved tissing, smerter nederst i magen og uregelmessig blødning.

MEN; Cirka 10 prosent av mennene har få eller ingen symptomer mens så mye som 50 % av kvinnene er UTEN merkbare plager.

Ved gonokokkinfeksjon i halsen eller i endetarmen merker man som regel ingen ting, men er bærer og kan smitte andre. Det er viktig å ikke vente med å teste seg for gonoré dersom man har symptomer eller mistanke om smitte. Smittevernloven gir alle som har mistanke om eller tegn på smitte, rett til gratis undersøkelse og behandling.

Hvordan påvises gonoré?

For å undersøke om man er smittet av gonoré må menn ta en urinprøve mens kvinner kan ta en penselprøve fra skjeden. Etter oralsex og analsex kan det også være aktuelt å ta prøve fra hals og endetarm.

Da kan laboratoriet påvise arvemateriale (DNA) fra gonokokkene. I tillegg er det viktig at det blir tatt en dyrkningsprøve som kan si noe om hva slags antibiotika som vil virke.

Hvordan skal vi få kontroll over gonokokkene?

Gonokokkene er skjøre og sarte bakterier, de overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen. De er kravstore og kan lett dø dersom de blir utsatt for uttørking og temperaturforandringer. Dette gjør det vanskelig for oss som jobber på laboratoriet å få dem til å vokse, vi vil jo at bakteriene skal vokse ved dyrkningen vår så vi får sjekket ut hvilke antibiotika som kan brukes i behandlingen.

For å overvåke resistensutvikling er man også avhengig av at bakteriene vokser på dyrkningsmedier i laboratoriet. Det som dessverre ofte skjer er at gonokokkene dør i prøveglasset på veien til laboratoriet.

Dette har vi forsøkt å gjøre noe med. På Olafiaklinikken pågår nå et prosjekt i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi. Prosjektet handler om å få dyrket frem en større andel av gonokokkene slik at man kan overvåke dem og resistensutviklingen bedre.

I stedet for å putte prøvepinnen i et prøveglass og sende det til laboratoriet, fordeler vi nå prøver tatt av pasienter direkte ut på næringsrike skåler mens vi har pasienten på legekontoret. Skålene blir med en gang satt inn i et varmeskap slik at gonokokkene får tipp-topp forhold for å vokse.

Vi lurer bakteriene til å vokse ved å tilsette en cocktail av utvalgte næringsstoffer.

Etter et par dager, når gonokokkene har begynt å vokse, transporteres skålene i spesielle poser i en varm transportboks til laboratoriet. Når skålene ankommer Avdeling for mikrobiologi blir bakteriene identifisert og resistensbestemt samt at de blir undersøkt med avanserte storskala-metoder for å forstå hva som er i drivkreftene ved spredningen og resistensutviklingen. Dermed kan nye diagnostiske metoder og mer effektive vaksiner og behandling utvikles.

Prosjektet påviste halvparten av alle de norske gonoré-tilfellene i fjor. Ved å fordele prøvematerialet ut på skåler umiddelbart etter prøvetakning har vi klart å få økt andelen gonokokker som overlever utenfor kroppen og vi får nå utført resistensbestemmelse av flere gonokokk-isolater.

Prosjektet med følsom gonokokk-dyrking bidrar derfor til en bedre overvåkning av resistensutvikling av gonokokker i Norge. Dessuten er påvisning av gonokokker direkte fra prøvene ved oppformering av DNA (PCR-test) en særlig følsom metode hos både menn og kvinner.  Disse urin- eller penselprøvene kan man ta selv, og det gjør det enkelt å bli testet.

Hvorfor er det så viktig å bruke kondom?

Hvordan skal vi motvirke disse «usosiale» egenskaper hos de «sosiale» gonokokkene?
Jo, vi må praktisere sikrere sex for å forebygge smitte.

Det er vår, det er russetid og ferien står snart for døren. Husk kondom. 

Skulle uhellet være ute, står vi som helsepersonell klar med gode tester som skal sikre rask og riktig behandling, inkludert resistensbestemmelse. Sammen kan vi hindre videre smitte ved å oppspore kontakter, såkalt smitteoppsporing.

Referanser

«Fakta om gonorè», Folkehelseinstituttet

http://www.olafia.no

2012 European Guideline on the Diagnosis and Treatment of Gonorrhoea in Adults

Kvinner som har sex med kvinner

12.05.2016, Sol-Britt Molin

"Siden du ikke har samleie trenger du ikke å teste deg for kjønnssykdommer." Hva kan en tolke av det skriftlige svaret fra en lege til en kvinne med kvinnelige partnere? Hvis begrepet «samleie» er begrenset til det å innføre penis  i en skjede, kan dette gi inntrykk av at man ikke er i risiko for kjønnssykdommer så lenge dette ikke skjer. Men hva da med oralsex, fingrer, dildo eller skjede mot skjede,? Smitter ikke det?

Kvinner som har sex med kvinner (KSK) har vanskelig for å svar på spørsmål om risiko for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Mye fordi forskningen har mange forskjellige definisjoner på KSK. Begrepet KSK kan variere fra å omfatte kvinner som aldri har hatt en mannlig partner til alle kvinner som har hatt sex med en kvinne minst en gang. En del studier baseres på kvinner som selv definerer seg som lesbiske eller biseksuelle uten at seksuell praksis blir diskutert. Forekomsten av SOI blant KSK varierer derfor stort mellom disse studiene og det er vanskelig å trekke konklusjoner om hvor stor risikoen er for at en kvinne smitter en annen kvinne.

I vår studie ble KSK definert til kvinner som aldri hatt sex med en mann (= 641). Vi sammenlignet KSK med kvinner som har sex med både menn og kvinner (KSKM = 12 010) og kvinner som har sex utelukkende med menn (KSM = 90 913) og utførte en logistisk regresjonsanalyse. Til sammen besto altså studiepopulasjon av 103 564 kvinner. Vi inkluderte klamydia, mycoplasma (genitalium), gonore, HIV og syfilis til begrepet SOI.

Menn eller ikke menn

Kvinner må ikke ha sex med menn for å bli smittet med SOI. Men, risikoen generelt for å være smittet var lavere for KSK i vår studie sammenlignet med KSKM og KSM. Det viste seg på den andre siden å være en betydelig forskjell mellom røykere og ikke røykere. Blant alle røykende kvinner var risikoen for å være smittet med SOI like stor for KSK som for KSKM og KSM. Hvorfor røykere har større risiko for SOI er ikke helt klart. Røyking kan generelt påvirke immunforsvaret,  slik  at en røyker som kommer i kontakt med en infeksjon lettere kan bli smittet. Men, røykingen kan også være en markør for noe annet som ikke kommer frem i denne studien.

Vi fant ikke HIV eller syfilis blant KSK. Begge disse infeksjonene er meget sjeldne generelt blant kvinner i Norge. På grunn av smittemåten for HIV er sannsynligvis sex med menn den største risikoen for å bli smittet med HIV. Det gjelder spesielt analt samleie med sædavgang. Det finnes dokumentert at HIV smitter fra kvinne til kvinne, men selv om HIV ble vanligere blant norske kvinner er det liten risiko for at det skulle bli stor spredning blant KSK. Syfilis derimot kan lett smitte fra en kvinne til en annen kvinne. Hvis syfilis ble vanligere generelt blant norske kvinner skulle det antakelig vises også blant KSK.

Det vi kan lære

Vårt forslag er at helsepersonell oppmuntrer kvinner med kvinnelige partnere til å teste seg for SOI. KSK med flere partnere kan anbefales å teste seg oftere.

Det er viktig å huske på at kvinnene som besøker Olafiaklinikken ikke representerer alle norske kvinner. KSK i vår studie representerer heller ikke alle KSK i Norge. Men, fordelen med denne studien er at den inkluderte så mange kvinner slik at resultatene kunne fortelle oss noe. Den bekrefter det vi har tenkt på Olafiaklinikken, at SOI smitter fra kvinne til kvinne.  

Flere menn som har sex med menn tester seg oftere for kjønnssykdommer

23.02.2016, Sol-Britt Molin

Olafiaklinikken noterer at hvert år kommer stadig flere menn som har sex med menn (msm) for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Antallet msm som besøker oss for en sjekk har økt med cirka 40 % fra 2010 til 2015. En rutinesjekk på Olafiaklinikken inkluderer prøver fra blod, hals, urin og anus. Blodprøven blir testet for syfilis, hiv, hepatitt B og C og de andre prøvene blir testet for gonore, klamydia og mycoplasma.

Syfilis og gonoré øker i Norge

Antallet nye hiv-infeksjoner er relativt stabilt hos oss. Vi ser derimot at antallet smittede med gonore og syfilis fortsetter å øke blant msm som besøkt Olafiaklinikken i 2015. Folkehelseinstituttet presenterer situasjon for hele Norge senere i år.

Gonoré gir ikke alltid plager

Gonore i urinrøret er så godt som alltid forenet med plager som svie, kløe og utflod. Gonore i hals og/eller anus medfører derimot sjelden noen plager. Derfor er det viktig å inkludere prøver fra anus og hals i tillegg til urin ved en rutinesjekk. Gonore behandles med en kombinasjon av to ulike antibiotika som gis samtidig som en engangsdose. Behandlingen skal følges opp med en kontroll.

Symptomene på syfilis kan passere ubemerket

Små sår, ofte på kjønnsorgan, som ikke klør eller er føles smertefulle kan være tegn på syfilis. De forsvinner av seg selv i løpet av noen dager eller uker og kan lett overses. Mange ganger er det bare en rutinesjekk som avslører infeksjonen. Syfilis sjekkes i samme blodprøve som hiv testen. En tidligere syfilis infeksjon som er behandlet vises alltid i en blodprøve og laboratoriet gjør derfor automatisk en utvidet test når de påviser antistoffer for syfilis i rutinetesten. Den utvidete testen viser om det er en ny infeksjon på gang. En hurtigtest for syfilis klarer ikke å vise forskjell på en tidligere behandlet infeksjon eller om det er en ny smitte som trenger behandling.

Syfilis behandles også med antibiotika. Det holder det med behandling ved et tilfelle hvis vi med sikkerhet vet at smitten skjedd innenfor et år. Hvis smitten kan ha skjedd for mer en et år siden må behandlingen gjentas to ganger til med en ukes mellomrom, altså til sammen tre behandlingstilfeller. Ubehandlet kan syfilis gi alvorlige komplikasjoner på nervesystemet og kan over tid ha en dødelig utgang.

Smitteoppsporing er a og å i det forebyggende arbeid

Som alltid er smitteoppsporing et av de viktigste tiltakene for å forhindre videre spredning av infeksjonene og redusere risikoen for komplikasjoner. Det går mye raskere å finne og behandle infeksjoner gjennom å teste partnere til en som fått påvist en infeksjon sammenlignet med å screene hele populasjoner.

Alltid best å vite

Selv om det er urovekkende at gonore og syfilis øker blant msm er det bra at infeksjonene blir oppdaget og behandlet. Tidlig behandling minsker risikoen for alvorlige komplikasjoner. Det øker også risikoen for smitteoverføring av hiv å ha en annen seksuelt overførbar infeksjon.

En regelmessig rutinesjekk for alle soi er derfor en god hiv-forebyggende strategi og det er virkelig flott at stadig flere msm tar seg tid for den rutinesjekken alt oftere.

Kan medisin forebygge hivsmitte?

 07.01.2016, Sol-Britt Molin

Internasjonalt sees nå en utvikling der spesielt gruppen menn som har sex med menn står for en økende andel av nydiagnostiserte med hiv. Olafiaklinikken er som alle andre bekymret over utviklingen.

For noen år siden ble Post-Eksponerings-Profylakse (PEP) tilgjengelig. Denne behandlingen innebærer at en person som har vært eksponert for hivsmitte tar medisiner i 28 dager etter å ha risikert smitte for å forebygge en eventuell overføring av hiv. Nå gjøres det forsøk der medisin gis til hivnegative personer før en eventuell risiko for smitte. Det kalles for Pre-Eksponerings-Profylakse (PrEP).

PrEP - et av flere tilbud

Olafiaklinikken betrakter PrEP som et av flere tilbud til enkeltpersoner i en periode av livet. Det kan for eksempel gjelde for en fast partner til en som er nydiagnostisert med hiv. Vi mener at økt fokus på testing og hurtig oppstart med antiviral behandling til hiv-positive, for å redusere virusnivåene til den hivsmittede, fortsatt er viktige satsningsområder i det hivforebyggende arbeidet.

Andre seksuelt overførbare infeksjoner øker mer

Olafiaklinikken registrer imidlertid en større økning av øvrige seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré, klamydia og syfilis blant menn med mannlige partnere. Disse infeksjonene øker faren for hivsmitte. Både fordi den som bærer på hiv blir mer smittsom og fordi den som er hiv-negativ blir mer mottakelig for smitte. Vi mener derfor at hyppigere testing av samtlige seksuelt overførbare infeksjoner kan redusere antall smittede i gruppen menn som har sex med menn.

Økt kondombruk er fortsatt viktigst som primærforebyggende tiltak, siden kondom beskytter mot de fleste seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er spesielt viktig når vi ser økende antibiotikaresistens for blant annet gonorébehandling.

Hivtesting i flere sammenhenger

Det er fortsatt mange som ikke kjenner sin hivstatus, og diagnosen stilles sent i flere tilfeller. Det bør derfor være fokus på hivtesting i flere sammenhenger ved kontakt med helsevesenet.

Det bør også fokuseres mer på kontaktsporing. Personer som kan ha vært utsatt for smitte skal få beskjed og mulighet til å teste seg. Slik kan vi raskere bryte smittekjeden og forhindre at flere smittes.

PrEP som forebyggende tiltak

Selv om PrEP har vist seg å være effektivt i flere studier internasjonalt, kan ikke resultatene av disse direkte overføres til norske forhold.  Bildet av hvem som er i risiko for hivsmitte må nyanseres. Vi trenger mer kunnskap om hvem som smittes og hvem som ikke tester seg. Per i dag foreligger det ikke et godt nok grunnlag til å vite hvem som bør tilbys PrEP i Norge. Det er også viktig å vurdere mulige konsekvenser av utbredt bruk av Prep i forhold til kondombruken og utvikling i smittesituasjonen for de andre seksuelt overførte infeksjonene. Det er naturlig at det gjennomføres en kost-nytte-analyse slik det gjøres ved innføring av andre legemidler i Norge. Vi mener derfor det er viktig å avvente Helsedirektoratets videre utredning om bruk av PrEP for å forebygge hivsmitte.

Lettere å teste seg for kjønns-sykdommer i den anonyme storbyen

 03.11.2015, Sol-Britt Molin

Under Oslo Pride i juni tilbød Olafiaklinikken, for 7. år på rad, personer som ønsket det å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. 64 prosent av de som testet seg, hadde aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere.

Pent vær, sentral plassering i Prideparken og en godt bemannet stand bidra trolig til at 280 personerfikk testet seg for seksuelt overførbare infeksjoner hos Olafiaklinikken i løpet av Prideuken. Dette utgjorde nesten 50 prosent  flere enn i 2014.

Med hjelp av midler fra Helsedirektoratet hadde Olafiaklinikken fem sykepleiere på standen. De jobbet på spreng for at alle som ønsket skulle få tatt prøver. Sykepleierne tok alle typer prøver. De tok blodprøver og halsprøver og på tre festivaltoaletter, skjermet bak teltet, fikk de som ønsket levere prøver fra skjede, urin og/eller anus. Alle prøvene ble sendt til laboratorier og analysert for alt som kalles seksuelt overførbare infeksjoner; klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv, syfilis, hepatitt B og hepatitt C.

Nye grupper tester seg på Olafia-stand

Av de 280 personene som testet seg hadde 64 prosent aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. Vi ser også en økning i antall bosatte utenfor Oslo og Akershus som tar en sjekk i forbindelse med Oslo Pride. I år var 52 prosent av alle som testet seg bosatte utenfor Oslo og Akershus, sammenlignet med 44prosent i 2014 og 37prosent i 2013. Alderen blant alle som testet seg varierte fra 15 til 76 år og halvparten var under 27 år.

Andelen kvinner som benytter seg av Olafiaklinikkens tilbud under Pridefestivalen fortsetter også å øke. I år var 42 prosent av alle som testet seg kvinner, sammenlignet med 37 prosent i 2014 og 17prosent i 2013. Statistikken baseres  på at vaginalprøver regnes som prøver fra kvinner og urinprøver som prøver fra menn, selv om det  er  en forenkling av virkeligheten om kjønn. Omtrent halvparten av kvinnene oppga at de hadde sex med kvinner , like stor andel som i fjor. Av mennene oppga 77 prosent at de hadde sex med menn . Det er noe færre enn i 2014 da 88 prosent av mennene oppga at de hadde mannlige partnere.

Viktig med hiv-test

Blant msm hadde 19 prosent aldri testet seg for hiv tidligere. Det er også mer sammenlignet med 13 prosent i 2014. Det er blant menn som har sex med menn at nysmitte med hiv øker i Norge. De fleste blir smittet av en person som selv ikke er klar over å være bærer av infeksjonen. Derfor er det viktig å teste seg regelmessig for hiv hvis man ikke er sikker på en partners hiv-status. Halvparten av msm som aldri testet seg for hiv var mellom 18-22 år, mens alderen varierte fra 22 til 56 år i den andre halvparten som ikke testet seg for hiv tidligere.

Avdekket mange seksuelt overførbare infeksjoner

Noen av infeksjonene klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv samt både hepatitt B og hepatitt C ble påvist hos 7 prosent av alle som testet seg, 3 prosent blant kvinner og 9 prosent blant menn. Ingen av de som ble testet hadde syfilis. Blant ksk fikk 5 prosent påvist en kjønnssykdom, samme som i 2014. Blant msm var det 11 prosent som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon, marginalt flere enn i 2014 da det var 10 prosent. Av alle som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon var nesten to tredjedeler fra plasser utenfor Oslo og Akershus.

Konklusjon

Sammenlignet med i 2014 ser vi en klar økning totalt i antall mennesker som benyttet seg av Olafiaklinikkens tilbud i forbindelse med Oslo Pride. Flere enn i 2014 kom utenbys ifra og det var en markant økning av kvinner som kom for å teste seg og. Flere msm som aldri testet seg for hiv tidligere, sammenlignet med i 2014 kom for en hiv-test.Olafiaklinikken ønsker å minske avstanden til folk og senke terskelen enda mer for å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Kortere avstand, tidspunktet, vennegjenger som tester seg sammen og det at lettere kunne føle seg anonym i en storby sammenlignet med små steder kan være noen av grunnene til at flere velger å ta en sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner i forbindelse med Oslo Pride.

Siden testeaktiviteten fortsetter å øke i forbindelse med Oslo Pride er det viktig for oss å fortsette å nærvære på stand med et komplett testetilbud for seksuelt overførbare infeksjoner.

La oss sjekke deg før du sjekker andre!

Olafiaklinikkens ordinære tilbud er åpent hver dag året rundt.

Les hele rapporten fra Olafiaklinikken Oslo Pride 2015 - link

Du får ikke kjønnssykdommer når du går på do

23.06.2015, Sol-Britt Molin

Det en grunn til at kjønnssykdommer kalles for seksuelt overførbare infeksjoner.

Vi kan for eksempel lett bli smittet med en forkjølelse hvis du har sex med en forkjølet person. Men vi kan også lett bli smittet hvis du står nært en forkjølet person på trikken eller i køen i butikken. Det er fordi mange virus og bakterier kan spres via luft eller i små dråper hvis noen hoster.

Men det fins virus og bakterier som ikke klarer å sveve i luften eller å overleve i vann, på laken, håndklær eller i vasken. De dør kjapt når de kommer utenfor en varm beholder, hvis de ikke kommer rett inn i en annen varm beholder. Fra en varm kropp til en annen varm kropp. Derfor kalles de for seksuelt overførbare infeksjoner.

Klamydia, mykoplasma, gonoré, hiv og syfilis er de seksuelt overførbare infeksjonene som vi, som jobber ved Olafiaklinikken, tester for rutinemessig. Ved behov inkluderer testene også hepatitt B og C.

Sexleketøy kan smitte

To ting er viktige: Mye fukt og varme. Uten det går alle seksuelt overførbare infeksjoner rett i døden. Smitten følger med sæd, sekret, slim eller blod fra en persons penis, skjede, anus eller hals til en annen persons penis, skjede, anus eller hals. Det skjer via vaginalt eller analt samleie, skjede mot skjede eller ved oralsex, det vil si suging eller slikking av skjede, penis eller anus. Men smitten kan også overføres via fingre, dildo og annet sexleketøy hvis det går rett fra en varm, fuktig plass til en annen.

Kun hudkontakt fører ikke smitten videre. Ellers er det stor risiko for å få en seksuelt overførbar infeksjon hvis du har sex med noen som er smittet.

Bortsett fra syfilis, er det ikke rapportert om smitte fra hals til hals selv om kyssing er en teoretisk mulighet for å spre seksuelt overførbare infeksjoner. Munnhule og spytt tilbyr en form for infeksjonsbeskyttelse.

Hiv er betydelig mindre smittsomt enn noen av de andre seksuelt overførbare infeksjonene. Men sammenlignet med å få hiv-virus i skjede eller hals er det to til tre ganger mer smittsomt å få viruset i anus. Det er fordi slimhinnen i anus er programmert for å trekke inn all væske og sende det ut i blodet til forskjell fra skjeden som jobber med å trekke ut igjen alle bakterier og virus som kommer inn.

Kjønnssykdommer kunne vært utryddet

Smittevernloven handler om allmennfarlige smittsomme infeksjoner. For å minske spredningen har alle som oppdager slike infeksjoner plikt til å foreta smitteoppsporing. For seksuelt overførbare infeksjoner innebærer det å spørre om seksuelle kontakter. En smittet person er forpliktet til å fortelle om sine partnere og partnere som får beskjed om at de kan ha blitt smittet med en seksuelt overførbar infeksjon, er forpliktet til å teste seg.

Hvis dette ble gjennomført i følge loven så skulle seksuelt overførbare infeksjoner bli utryddet.

Men, ikke alle som behandler seksuelt overførbare infeksjoner spør om seksuelle kontakter.  Mange som får behandling vil ikke fortelle noe om sine partnere og ikke alle partnere vil teste seg når de får vite om risiko for å være smittet. Hvorfor?

Er det fordi det handler om sex? Er det fortsatt flaut i 2015? Hadde det vært lettere hvis det var noe vi kunne fått bare av å gå på do?

Referenser: Harald Moi, Jan Martin Maltau. Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3 utgave ed. Oslo: Gyldendal akademisk; 2013.

 

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​
Fant du det du lette etter?