HELSENORGE

Pågående studier og prosjekt

Tilbake til hovedsiden

 


Effektivisere smitteoppsporing for soi

Midler er innvilget for finne mulige veier til å effektivisere smitteoppsporingen (smo) for seksuelt overførbare infeksjoner. Det innbefatter blant annet  utprøving/validering/evaluering av nye elektroniske verktøy.

En forenklet rutine for smo kan bli til god hjelp for all helsepersonell som er pålagt å gjøre smitteoppsporing for seksuelt overførbare infeksjoner.

Forbedring av mikrobiologisk diagnostikk ved gonore

Kvalitetsstudie som ser på metoder og rutiner for optimalisering av resultater på dyrkningsprøver

Turning the Tide of Antimicrobial reistence (TTA)

Antimikrobiell resistens (AMR) ble i 2016 et tematisk forskningsområde ved OUS. NKSOI/Olafiaklinikken deltar i prosjektet TTA under temaet «Novel barriers to horizontal gene transfer and evolution of resistance» hvor forskning omkring gonore inngår.

Evaluering av implementering av preeksponeringsprofylakse mot hivinfeksjon (PrEP) i Norge

En nasjonal multisenterstudie med «base» i Olafiaklinikken og som inkluderer personer som starter med PrEP og deretter jevnlig følges opp i forhold til  seksuell atferd, soi og livskvalitet.


Fant du det du lette etter?