HELSENORGE

Pågående studier og prosjekt

Tilbake til hovedsiden

​Forbedring av mikrobiologisk diagnostikk ved gonore

Kvalitetsstudie som ser på metoder og rutiner for optimalisering av resultater på dyrkningsprøver

Turning the Tide of Antimicrobial reistence (TTA)

Antimikrobiell resistens (AMR) ble i 2016 et tematisk forskningsområde ved OUS. NKSOI/Olafiaklinikken deltar i prosjektet TTA under temaet «Novel barriers to horizontal gene transfer and evolution of resistance» hvor forskning omkring gonore inngår.

Evaluering av implementering av preeksponeringsprofylakse mot hivinfeksjon (PrEP) i Norge

En nasjonal multisenterstudie med «base» i Olafiaklinikken og som inkluderer personer som starter med PrEP og deretter jevnlig følges opp i forhold til  seksuell atferd, soi og livskvalitet.


Fant du det du lette etter?