Pasientinformasjon klamydia


1. Navn på infeksjonen
Chlamydia trachomatis (klamydia)

2. Kort beskrivelse av infeksjonen
Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon, forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis. Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Norge, og sees hyppigst hos seksuelt aktive under 25 år.

3. Smittemåte
Klamydia smitter ved kontakt mellom slimhinner i kjønnsorgan eller endetarm. En av fem som har samleie med en smittet person, vil statistisk sett få infeksjonen.

4. Hva skjer i kroppen?
Bakterien trives på slimhinner i kjønnsorgan, urinrør og endetarm og kan føre til betennelse i disse organene.

I sjeldne tilfeller kan klamydia gi leddplager (reaktiv artritt) eller infeksjon i øyets slimhinne.

5. Symptomer
Mer enn halvparten av de som er smittet har ingen plager. 

Kvinner kan få forandret utflod, litt blødning ved samleie eller mellom menstruasjonene. Infeksjonen kan også medføre svie ved vannlating, noe som lett kan forveksles med blærekatarr. Hvis bakterien sprer seg til egglederne, kan det gi smerter nederst i magen og feber. Da bør behandling skje raskt.

Hvis en kvinne har klamydiainfeksjon når hun føder, kan barnet få øyebetennelse og /eller lungebetennelse.

Menn kan få svie eller utflod fra urinrøret, svie ved vannlating, hyppig vannlatning, utslett på penishodet og lette smerter i penisroten. Hvis klamydiabakterien sprer seg til bitestiklene, kan det gi infeksjon i pungen som da blir smertefull, rød og hoven.

Klamydiainfeksjon i endetarmen medfører som regel ingen plager

6. Hvordan stilles diagnosen?
En urinprøve kan påvise klamydiabakterien hos menn. Prøven bør inneholde kun ca. 10 ml av den første delen av urinstrålen.

Hos kvinner anbefales det at prøven tas som en pinneprøve fra skjeden, men noen legekontorer tar fremdeles urinprøve av både menn og kvinner.

7. Behandling og komplikasjoner
Klamydiainfeksjon behandles med antibiotika.

Det er viktig å oppdage og behandle infeksjonen i tide for å unngå komplikasjoner. Ubehandlet kan klamydia hos kvinner spre seg til egglederne og gi infeksjon som kan føre til sterilitet og kroniske underlivssmerter.

Klamydia kan i sjeldne tilfeller føre til reaktiv artritt. Reaktiv artritt er en revmatisk sykdom som typisk oppstår etter en infeksjon, og som kan medføre leddbetennelse og evt. betennelse i øyet.

Det er viktig med seksuell avholdenhet en uke etter at behandlingen er påbegynt. I blant anbefales kontroll med ny prøve etter 4‐5 uker eller etter noen måneder. En bør følge de anbefalinger som blir gitt.

I smittevernloven er klamydia definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden dekker derfor utgifter til legeundersøkelse, behandling og kontroll, noe som vil si at man slipper å betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing.

9. Smitteoppsporing

Smitteoppsporing er lovpålagt gjennom smittevernlovens § 3-6.

Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og om nødvendig behandlet.

Ved en genital klamydiainfeksjon skal alle sexpartnere siste 6 måneder identifiseres. Om man nylig har tatt en negativ klamydiatest, bør partnere etter 14 dager før siste negative test tilbys testing. Fast partner anbefales vanligvis behandling uavhengig av prøveresultat

10. Kilder for informasjon

https://www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.htm

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/seksualitet-og-helse/diag/om-klamydia

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klamydia

https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Dokument- og fagansvarlig:
Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonalkompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.


Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken 

Fant du det du lette etter?