preeksponeringsprofylakse

PrEP - forebyggende hiv-behandling


Hva er PrEP?
PrEP er forkortelse for preeksponeringsprofylakse. Det er et forebyggende tiltak mot hivsmitte for personer med høy risiko for å bli smittet. I Norge gjelder dette primært enkelte personer i gruppa menn som har sex med menn (msm) hvor forekomsten av hiv er høyere enn i befolkningen generelt.

PrEP behandling innebærer at hiv negative personer tar tabletter for å minske risiko for hivsmitte. Foreløpig er Truvada eller synonympreparater den eneste medisinen som brukes i PrEP-behandling. Den består av virkestoffene tenofovir og emtricitabine.

PrEP er anbefalt som et supplement i det forebyggende arbeidet mot hivinfeksjon i grupper med høy risiko for hiv, i kombinasjon med kondombruk.

Det er ikke 100 % garanti for at man ikke blir smittet av hiv når man bruker PrEP. Forskning viser imidlertid at PrEP i form av Emtricitabin/Tenofovir er svært effektivt om man bruker det på riktig måte. På verdensbasis er det registrert noen få tilfeller hvor personer på PrEP-behandling har blitt smittet med hiv til tross for at de brukte det på riktig måte.

Det er ikke risikofritt å ta disse medisinene, og de har kjente bivirkninger.

Hvem kan bruke PrEP?
For å starte PrEP skal du være hiv negativ og i stor risiko for å bli smittet. Det er derfor svært viktig å vite din hivstatus før du starter PrEP. Hvis man allerede er smittet med hiv, kan PrEP behandling føre til utvikling av resistens, det vil si at fremtidig behandling av din hivinfeksjon kan bli mer utfordrende. Det er derfor viktig at du informerer din behandler om når du sist hadde ubeskyttet sex, slik at det planlegges den tryggeste og optimale måten for deg å starte PrEP

Hvordan bruker man PrEP?
PrEP kan brukes på to ulike måter. Ved den ene behandlingen tar man 1 tablett daglig (kontinuerlig), mens ved den andre behandlingen tar man tablettene ved behov (intermitterende).

Ved kontinuerlig behandling tar man 1 tablett daglig. Denne måten å ta PrEP på passer for deg som har hyppig sex eller at det er uforutsigbart når du kommer til å ha sex.

Ved intermitterende behandling skal det tas 2 tabletter 2-24 timer før seksuell kontakt. Deretter skal man ta 1 tablett daglig (til samme tid som du tok den første dosen) i to dager etter siste risiko. Det er viktig at man ikke tar mer enn 7 tabletter per uke. Den intermitterende behandlingen passer best for deg som har sjeldnere sex, eksempelvis at du kun har sex når du reiser til utlandet, kun sex annen hver helg etc. Det er mulig å bytte mellom kontinuerlig og intermitterende.

Hvordan følges man opp når man bruker PrEP?
Starter du på PrEP-behandling skal det gjennomføres kontroller hver 3.mnd. På kontrollen skal det kartlegges hvordan det er for deg å bruke medisinene, og du kan ta opp spørsmål eller problemer rundt bruken. Det er også viktig at du blir testet og eventuelt behandlet for mulige seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).

I tillegg til dette vil det bli tatt blodprøver for å sjekke nyrefunksjon.

Hvordan får jeg tilgang til PrEP?
Noen steder kreves henvisning fra fastlege, andre steder kan du selv ta dirkete kontakt for å få vurdering. Ta kontakt med fastlege, din nærmeste soi-klinikk eller infeksjonsmedisinske avdeling for nærmere informasjon. Det må påregnes ventetid. 

Referanser:

https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/aktuelt/2020/hiv-retningslinje-2020/

https://www.hivfag.no/

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/14.-menn-som-har-sex-med-menn-og-sm/

 
Dokument- og fagansvarlig:
Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonalkompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.
Michelle Hanlon, overlege, Olafiaklinikken 

Fant du det du lette etter?