ECRS konferanse i København

Deltagelse ved European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium i København 10-11. september 2018

I september i år ble European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) arrangert i København. Symposiet samlet klinikere, forskere og ansatte innenfor helseadministrasjon for å dele kunnskap og utvikle et godt internasjonalt samarbeide.
Det store antallet kreftoverlevende er økende, og derfor vil fokuset på kreftbehandling, seneffekter og våre ideer for intervensjoner være aktuelt for kunne hjelpe overlevende til å mestre hverdagen sin på best mulig måte.

ECRS 2018 i år ga en mulighet til å få mer innsikt i ulike emner, inkludert:
• Kreftbehandling i lys av introduksjonen av personlig medisin
• Bruk av pasientrapporterte resultater
• Hvordan klarer vi depresjon - en av de tre store sentrale effektene
• En diskusjon om hvordan vi faktisk måler byrden av kreft
• Store data i forhold til overlevelse

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling var godt representert under konferansen med to muntlige presentasjoner og tre postere:

Gunhild Maria Gjerset: “Changes in fatigue, health-related quality of life and physical activity survivors after high dose therapy with autologous stem cell after a one-week inpatient education program”
ECRS2.jpg

Hanne Bersvendsen: “Lifestyle behavior among lymphoma survivors after high dose therapy with autologous stem cell transplantation, assessed by patient reported outcomes”
ECRS3.jpg 

POSTERE
Victoria C. Simensen: "Knowledge concerning treatment and late adverse effects in long term survivors of lymphomas treated with HD-ASCT"

Synne K. Bøhn: "Chronic fatigue and associated factors among long-term survivors of cancers diagnosed in young adulthood"

Gunhild M. Gjerset: "Return to work, fatigue and quality of life at follow-up after an outpatient rehabilitation program" 
 
                  ECRS1_postere.jpg

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.