HELSENORGE

ECRS KONGRESS 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter var representert på konferansen ECRS 2022 i København. 

​The European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium (ECRS) 2022 fant sted i København 26. og 27. september. ECRS er en internasjonal konferanse som gjennomføres annen hvert år. Konferansen tiltrekker seg ulike grupper som jobber med kreftrehabilitering og kreftoverlevere med seneffekter etter kreft, både i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i klinikk eller i administrasjon, som beslutningstakere eller som forskere. Noen av hovedforedragene i år dreide seg om: Den sårbare kreftoverleveren, Trening som medisin i kreftoverlevelse, Sosiale ulikheter, Pasientrapporterte utfallsmål, Kompleks kreftomsorg, Nye digitale metoder, Implementering i klinisk praksis, med mer. 

Vi var fem fra Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft som deltok på konferansen, og en tidligere kollega som nå jobber på Kreftrehabiliteringssenteret ved OUS var også der. Vi presenterte forskning fra seksjonen: Lene Thorsen holdt et muntlig innlegg og Synne Bøhn, Cecilie E. Kiserud og Gunhild M. Gjerset hadde postere.  

RCRS 2022 bilde 1.jpg


RCRS 2022 bilde 2.jpg

RCRS 2022 bilde 3.jpg
RCRS 2022 bilde 4.jpg

RCRS 2022 bilde 5.jpgFant du det du lette etter?