HELSENORGE

Lærings -og mestringskurs høsten 2022

Enhet for Læring -og mestring ved Radiumhospitalet arrangerer ulike kurs høsten 2022. Hensikten med kursene er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg.

Se hele kursoversikten her: Brosjyre høst 2022.pdf

Fant du det du lette etter?