HELSENORGE

Lærings -og mestringskurs våren 2023

Enhet for Læring -og mestring Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, arrangerer ulike kurs våren 2023​​. Hensikten med kursene er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg.

Se hele kursoversikten her: LMS kurs våren 2023 

UNGkreft: Livet etter kreften. Digitalt kurs for unge kreftrammede mellom 18 og 35 år: Ung kreft, kurs våren 2023 

DITT LIV Helse og mesting, under og etter kreftbehandling. For pasienter, uavhengig av diagnose: Ditt liv, kurs våren 2023 

Øre-nese-halskreft: Veien videre for deg som er behandlet for ØNH kreft og dine pårørende: ØNH veien videre, kurs våren 2023

Fant du det du lette etter?