Rosa sløyfe-aksjonen

Takket være engasjement og giverglede i Rosa sløyfe aksjonen 2017, ble rekordhøye 24 millioner kroner samlet inn til brystkreftforskning. Midlene skal gå til norske forskningsmiljøer som vil forske på seneffekter etter brystkreftbehandling.

Torsdag 23. august ble midlene fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 delt ut. Fjorårets aksjonstema var «senskader etter brystkreft» og totalt fem forskningsprosjekter har fått støtte til å forske på dette.

5 454 900 kroner ble tildelt prosjektet: «Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft». 
Prosjektet skal ledes av overlege og kreftforsker Kristin V. Reinertsen, som arbeider ved Seksjon for brystkreft og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus.

Bakgrunnen for prosjektet er at brystkreftbehandlede kvinner har høyere risiko for arbeidsledighet og uførepensjon, og lavere inntekt enn jevngamle kvinner uten kreft. I dette forskningsprosjektet skal vi se på sammenhenger mellom behandling, seneffekter, arbeidssituasjon og arbeidsevne hos brystkreftbehandlede kvinner, og fastlegens betydning her. Slik kunnskap kan bidra til styrket oppfølging og tiltak for bedret arbeidslivsdeltagelse etter brystkreft. Vi er derfor svært takknemlige for midlene fra Rosa sløyfe som muliggjør prosjektet, sier Kristin V Reinertsen.  

                       

Les hele saken her: Kreftforeningen - Rosa sløyfe-aksjonen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.