Rosa sløyfe-aksjonen 2018

Mange brystkreftoverlevere forteller om utfordringer knyttet til seksualitet, slik som manglende seksuell lyst, smerter ved samleie og endret kroppsbilde. Brystkreftbehandling kan føre til plagsomme seneffekter. Vi mangler kunnskap om forholdet mellom kreftbehandling og senere seksualliv, og hvordan og i hvor stor grad kvinner tar opp disse plagene med sin fastlege.

Dette doktorgradsprosjektet er et delprosjekt av et større prosjekt som skal undersøke forholdet mellom seneffekter, seksualitet og arbeidsliv etter moderne brystkreftbehandling.  Doktorgradsprosjektet vil kartlegge brystkreftoverleveres seksualitet sammenlignet med kvinner i den generelle befolkningen, sett i forhold til gjennomgått kreftbehandling, seneffekter, somatisk helse, psykologiske og sosiale aspekter. I tillegg vil vi undersøke andelen brystkreftoverlevere som har diskutert seksuelle problemer med fastlegen sin og hvordan de føler seg møtt.

Prosjektet vil gi viktig og ny kunnskap som kan bidra til bedret oppfølging og tiltak for brystkreftoverlevere med seksuelle utfordringer.

En stor takk til Rosa sløyfe for denne viktige støtten til prosjektet.


Cecilie Kiserud nr. 3 fra høyre


Les mer om saken her: Kreftforeningen - Rosa sløyfe

Fant du det du lette etter?