HELSENORGE

Søker informanter til mastergradoppgave

Hanne Salbubæk Følling er masterstudent ved Universitetet i Oslo- Institutt for
Spesialpedagogikk. Hun skriver nå sin mastergradoppgave og søker etter informanter som ønsker å bidra i hennes prosjekt.   

Hun fordyper seg i psykososiale vansker og for tiden arbeider hun med sin masteroppgave med arbeidstittelen: «Barnekreftoverleveres erfaringer i
skolesammenheng- å leve med kronisk fatigue».
Formålet med masteroppgaven er å belyse kunnskapen om hvordan barnekreftoverlevere med seneffekten kronisk fatigue opplever å bli ivaretatt etter kurativ behandling.
I den forbindelse søker hun etter 3-5 informanter som kan stille til intervju hvor de vil få muligheten til å fortelle om sine subjektive erfaringer og opplevelser i skolesammenheng.

Aktuelle informanter for studien er om du har:
• Fylt 18 år eller eldre.
• Opplevd kreftsykdom i løpet av barneskolealder. Må også ha vært ferdigbehandlet i løpet av barneskolealder.
• Opplevd seneffekten kronisk fatigue.
• Erfaringer med skolesystemet etter behandlingsforløpet er avsluttet.

Er dette noe du kunne tenke deg å være med på, ta direkte kontakt med Hanne Salbubæk Følling for ytterligere informasjon på:
mail: hannesfo@student.uv.uio.no eller på tlf: 90259019

For mer informasjon om studien, les her: Informasjonsskriv

Fant du det du lette etter?