Temamøte om seneffekter etter kreftbehandling - høsten 2017

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ønsker sammen med Kreftforeningen å rette oppmerksomheten mot dette temaet og vil derfor i løpet av høsten 2017 arrangere åpne temamøter for pasienter og pårørende rundt om i landet.
Nærmere informasjon og påmelding vil bli lagt ut senere.

Planlagte datoer er:   

Kristiansand 14. september
Stavanger 19. september
Fredrikstad 10. oktober
Oslo 08. november


Bilde av mennesker