HELSENORGE

Årsrapporter

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling skal ha kompetanse på omfang og mekanismer knyttet til utvikling av langtidsskader etter både dagens behandlingspraksis og tidligere behandling. 

Antallet personer i Norge som har eller har hatt kreft nærmer seg 200 000. Antallet øker raskt grunnet forbedringer av diagnostikk og behandling. Kreftbehandling er dessverre forbundet med risiko for seneffekter. Dette er helseplager som kan tilskrives kreftsykdommen og/eller behandlingen.

Med denne bakgrunn ble Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling opprettet i 2005. Tjenestens mandat er å forske på og formidle kunnskap om somatiske og psykososiale seneffekter etter kreft. Pasientkontakt ligger ikke i tjenestens mandat og skjer i all hovedsak som del av studier. I perioden 2005 - 2010 har forskningen omfattet kliniske etterundersøkelser og undersøkelse av årsakssammenhenger.

Gradvis har aktiviteten blitt utvidet til også å utvikle strategier for forebygging, tidlig diagnose og behandling av seneffekter. Forskning på rehabilitering har derfor også blitt en del av tjenestens virksomhet. Parallelt med forskningen har formidling av kunnskap om seneffekter til pasienter, helsevesen, helsemyndigheter, beslutningstagere og sentrale samfunnsinstitusjoner blitt tiltagende viktig.

Fant du det du lette etter?