HELSENORGE

For helsepersonell

Her vil vi legge ut aktuell informasjon som kan være til hjelp for helsepersonell i møte med kreftoverlevere med seneffekter.

Livsstilsråd og tilbud til pasienter etter kreftbehandling i Helse Sør-Øst

Som følge av kreftbehandlingen lever en del kreftpasienter med økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt, fatigue, benskjørhet og ny kreftsykdom. Generelt vet vi at en sunn livsstil med fysisk aktivitet, et sunt kosthold, lite alkohol og røykestopp er viktige faktorer for å redusere risikoen for overvekt, livsstilssykdommer, noen former for kreft, andre sykdommer og helseplager, samt dødelighet assosiert med disse.

Helsepersonell bør råde pasientene til regelmessig tilpasset fysisk aktivitet og et sunt kosthold for å tilstrebe en gunstig kroppsvekt og igangsette tiltak for røykestopp. Vi vil her oppsummere anbefalinger for en sunn livsstil, samt vise en oversikt over noe av det som finnes av rehabiliteringsmuligheter / tiltak med fokus på livsstil og helse for pasientene i vår helseregion.

Les her: Livsstilsråd og tilbud til pasienter

Seneffekter etter kreftbehandling - Faglige råd

Som en oppfølging av Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 «Sammen – mot kreft» har en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med faglige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter.
Flere ansatte tilknyttet Kompetansetjenesten har bidratt og kompetansetjenestens leder har ledet arbeidsgruppen.

Målgruppen for rapporten er helsepersonell som kommer i kontakt med kreftpasienter og pasienter etter kreftbehandling. Rapporten kan også være av interesse for pasienter og pårørende.

Rapporten er nå publisert i en revidert utgave - april 2020

Les hele rapporten her: Faglige råd 2020

Tilbud i Helse Sør-Øst til kreftoverlevere med fatigue etter kreftbehandling

Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet (fatigue). Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.
Vi vil her gå gjennom anbefalt utredning som kan utføres i regi av fastlege eller lokalsykehus, samt vise en oversikt over hva som finnes av rehabiliteringsmuligheter for disse pasientene i vår helseregion.

Les her: Tilbud til pasienter med fatigue i HSØFant du det du lette etter?