HELSENORGE

Nasjonale handlingsprogram

​For de fleste kreftformer finnes i dag nasjonale handlingsprogram om hvordan kreftsykdommer skal diagnostiseres, behandles og om hvordan pasientene skal følges opp etter behandling. Per i dag omtaler ikke alle programmene oppfølging med hensyn på seneffekter.

Handlingsprogrammene kan lastes ned på Helsedirektorates nettside:

Fant du det du lette etter?