HELSENORGE

Ansatte

Senteret har til enhver tid tilknyttet 8-10 PhD-stipendiater pluss postdoc-stipendiater med hovedveileder fra Kompetansesenteret. I tillegg er det faste vitenskaplige personalet biveiledere for flere stipendiater med hovedveileder fra andre vitenskaplige miljøer i Norge. Det legges stor vekt på gjennomføring av doktorgradsløpene i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer og et godt læringsmiljø for stipendiater er gitt høy prioritet. Senteret arrangerer blant annet regelmessige stipendiatmøter for egne og andre stipendiater med doktorgradsprosjekter innen klinisk kreftforskning.

​Cecilie E. Kiserud, seksjonsleder

Dr.med.
Spesialist i onkologi


E-mail: ckk@ous-hf.no

Sophie D. Fosså

Bilde_Fosså.bmp

Professor dr.med.
Spesialist i onkologi


E-Mail: sdf@ous-hf.no

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl.jpg

Professor dr.med.
Spesialist i psykiatri

E-mail: alvdah@ous-hf.no  

Stein Kvaløy

Professor dr.med.
Spesialist i onkologi

E-mail: stekva@ous-hf.no

Idun Bærug

Lege

Tlf. 22 93 53 76
E-mail: idubae@ous-hf.no

Kathrine Flørenes Vandraas

Postdoktor
Lege

Tlf: 22 93 50 52
E-mail: katvan@ous-hf.no

Siri Asheim Eikeland 

Siri Asheim Eikeland.jpg

Stipendiat
Lege/Spesialist i onkologi

Tlf: 22 93 47 28
E-mail: siaeik@ous-hf.no

Siri Lothe Hess

Siri Lothe Hess.jpg

Studiesykepleier

Tlf: 22 93 48 84
E-mail: slh@ous-hf.no

Vigdis Sandviken Opperud

Vigdis Opperud.jpg

Konsulent

Tlf: 22 93 47 93
E-mail: vop@ous-hf.no  

Lene Thorsen

Lene Thorsen.jpg

Forsker
Idrettspedagog

Tlf: 22 93 51 81
E-mail: lka@ous-hf.no

Kristin Valborg Reinertsen

Forsker
Overlege dr.med.

Tlf: 22 93 51 81
E-mail: kvr@ous-hf.no  

Alexander Fosså

Alexander Fosså.jpg

​Forsker
Overlege dr.med.

Tlf: 22 93 50 35
E-mail: aff@ous-hf.no 

Gunhild Maria Gjerset

​Forsker
Idrettspedagog

Tlf: 22 93 54 26
E-Mail: gunhg@ous-hf.no  

Knut Halvor Bjøro Smeland

Knut Halvor Bjøro Smeland.jpg

Postdoktor
Lege

Tlf: 22 93 45 74
E-mail: knusme@ous-hf.no    

Hege Lund Rasmussen

Hege Lund Rasmussen.jpg

Studiesykepleier​

Tlf. 22 93 44 40
E-mail: hegelura@ous-hf.no    

Kari Vatne

Stipendiat
Lege​

Tlf. 22 93 44 32
E-mail: kava@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?