HELSENORGE

Pasientforeninger

I Norge finnes det 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende. Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser. De tilbyr hjelp og støtte til kreftrammede og pårørende gjennom sitt organiserte likepersonarbeid. Foreningene arbeider også for forbedringer i kreftomsorgen og bedre rettigheter for sine pasientgrupper.

Fant du det du lette etter?