HELSENORGE

Prosjekter ved kompetansetjenesten for seneffekter etter kreftbehandling

Senteret er til enhver tid engasjert i en rekke lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Seneffekter etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for lymfomer hos voksne

Sammendrag

Publikasjoner

Bone mineral density is close to normal for age in long-term lymphoma survivors treated with high-dose therapy with autologous stem cell transplantation

Cardiorespiratory fitness in long-term lymphoma survivors after high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantationPattern of employment and associated factors in long-term lymphoma survivors 10 years after high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantationImpaired right ventricular function in long-term lymphoma survivorsA national study on conditional survival, excess mortality and second cancer after high dose therapy with autologous stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphomaValvular dysfunction in lymphoma survivors treated with autologous
stem cell transplantation - A national cross-sectional study
Heart failure and asymptomatic left ventricular systolic dysfunction in lymphoma survivors treated with autologous stem-cell transplantation: A national cross-sectional studyConditional survival and excess mortality after high-dose therapy with autologous stem cell transplantation for adult refractory or relapsed
Hodgkin lymphoma in Norway
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom – fra utprøvende til standard behandlingHøydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom i Norge 1987-2008

Kreftrehabilitering - innhold og effekter

Sammendrag 

Publikasjoner

Perceived needs for different components in a rehabilitation program among cancer survivors with chronic fatigue compared to survivors without chronic fatigueLifestyles of cancer survivors attending an inpatient educational program - a cross-sectional study

Spørreskjemaundersøkelse om behov for informasjon om helserisiko og helsetjeneste(r) etter behandling for kreft i ung alder

Sammendrag

Seneffekter etter moderne behandling for Hodgkin lymfom

Sammendrag

Fant du det du lette etter?